Βυζαντινή Ιστοριογραφία ΙΙ


Στο μάθημα παρουσιάζονται κατ’ επιλογήν συγγραφείς και κείμενα βυζαντινής ιστορίας και χρονογραφίας από τον 11ο έως τον 15ο αι.: Μιχαήλ Ψελλός, Μιχαήλ Ατταλειάτης, Ιω. Σκυλίτζης, Ν. Βρυέννιος, Ά. Κομνηνή, Ι. Κίνναμος, Μ. Γλυκάς, Ε. Θεσσαλονίκης, Ν. Χωνιάτης, Γ. Ακροπολίτης, Γ. Παχυμέρης, Ιω. Καντακουζηνός, Ν. Γρηγοράς, Μ. Δούκας, Γ. Σφραντζής, Λ. Χαλκοκονδύλης, Μ. Κριτόβουλος.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να εξασκηθεί στη γνωριμία με τους συγγραφείς και τα κείμενα της βυζαντινής ιστοριογραφίας της περιόδου 11ος – 15ος αι. Επιπλέον, το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή, στη μετάφραση και τέλος στο σχολιασμό αυτών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν ‘τυπικά’ προαπαιτούμενα μαθήματα (οριζόμενα από τον οδηγό σπουδών του Τμήματος).


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στη μελέτη της βυζαντινής ιστοριογραφίας. • Ιστορικοί και χρονογράφοι της εποχής των Κομνηνών. • Ιστορικοί και χρονογράφοι της εποχής των Παλαιολόγων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Γεωργακόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ