Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες.


Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες της πληροφορικής, ΝΤ και εξετάζεται αναλυτικά ο Η/Υ (τα μέρη του υπολογιστή, τα περιφερειακά και το λογισμικό). Ακόμη αναπτύσσονται γενικά θέματα που αφορούν τα δίκτυα και τις επικοινωνίες και τέλος προτείνονται τρόποι για τη χρήση του Η/Υ στην εκπαίδευση.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι: • H εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη πληροφορική, στη χρήση του H/Y και των ΤΠΕ, • Η χρήση του Office, (τα προγράμματα Word – PowerPoint). • H κατανόηση της αξιοποίησης του Η/Υ και των ΤΠΕ γενικότερα στην εκπαιδευτική πρακτική.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος. 2. Hardware: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μονάδες εισόδου και εξόδου (περιγραφή και εξαρτήματα). 3. Λογισμικό 4. Εισαγωγή στο Word, PowerPoint. 5. Εισαγωγή στα Δίκτυα και Επικοινωνίες. 6. Εισαγωγή στις ΝΤ 7. Εκπαίδευση από Απόσταση. 8. Η/Υ και Εκπαίδευση. 9. Δια βίου Εκπαίδευση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Τζένη Παγγέ
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ