Συνοδικά Κείμενα


Το μάθημα εξετάζει έναν αριθμό κειμένων που περιλαμβάνονται στα εκδεδομένα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας κατά την Βυζαντινή περίοδο (5ος-8ος αιώνας). Παρά το ότι αυτά τα κείμενα είναι σημαντικά κυρίως για τις ιστορικές, θεολογικές, δικονομικές και εκκλησιολογικές πληροφορίες που προσφέρουν, το κύριο βάρος της ανάλυσής τους τοποθετείται στα ιδιαίτερα λογοτεχνικά χαρακτηριστικά τους και στους ρητορικούς κανόνες που πολλά από αυτά τα κείμενα εφαρμόζουν στην πράξη με μεγάλη επιτυχία. Στο μάθημα συνήθως δίνεται μία γενική εισαγωγή για τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τα οποία προέκυψαν τα κείμενα, κατόπιν μεταφράζονται, και στη συνέχεια επιχειρείται η πραγματολογική και λογοτεχνική – υφολογική τους ανάλυση.


Στόχοι Μαθήματος

• Να ενημερωθούν για τις Σπουδές πάνω στην Ιστορία των Εκκλησιαστικών Συνόδων στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και να έλθουν σε επαφή με τα ερευνητικά εργαλεία της. • Να εξοικειωθούν με έννοιες όπως Συνοδικός θεσμός, Συνοδικές Πράξεις, Δογματική αντιπαράθεση, Modus argumentandi. • Να μάθουν οι φοιτητές να μεταφράζουν σε Νέα Ελληνικά και να σχολιάζουν συνοδικά κείμενα γραμμένα από τον 5ο μέχρι τον 8ο αιώνα μ.Χ. • Να μάθουν την θέση και την χρησιμότητα των συγκεκριμένων κειμένων στην όλη διαδικασία του συνοδικού θεσμού • Να καταλαβαίνουν τις υφολογικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κείμενα (χαμηλού, μέσου και υψηλού ύφους).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Τα περιεχόμενα του μαθήματος ταυτίζονται με τις Θεματικές ενότητες. Το μάθημα εξετάζει, αναλύει υφολογικά, πραγματολογικά και πραγματολογικά κείμενα, (επιστολές, ομιλίες, συνοδικές αποφάσεις) τα οποία γράφονται και χρησιμοποιούνται από την 3η μέχρι την 7η Οικουμενική Σύνοδο (431-787 μ.Χ.).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Aλέξανδρος Αλεξάκης
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ