Βιοχημεία ΙΙΙ


Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της σχέσης δομής-λειτουργίας των βιομορίων. Ξεκινώντας από τη βιολογική εξέλιξη γίνεται κατανοητό πως απλές χημικές αλλαγές στηρίζουν τελικά επάνω τους την συνεχώς εξελισσόμενη βίοσφαιρα. Μελετάται στη συνέχεια η σχέση δομής λειτουργίας στις πρωτεΐνες, στα λιπίδια και στα νουκλεϊνικά οξέα. Τελικά παρουσιάζονται οι μοριακοί κινητήρες και τα αισθητικά συστήματα.


Στόχοι Μαθήματος

• Η κατανόηση της σχέσης δομής λειτουργίας των βιομορίων. • Ο φοιτητής να μπορεί να εξηγεί σχέσεις δομής λειτουργίας βιομορίων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

• Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ • ΔΟΜΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ • ΛΙΠΙΔΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ • ΒΙΟΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ • ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ • ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημόκριτος Τσουκάτος
Τμήμα: Τμήμα Χημείας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ