Θέματα Βιοχημείας


Το μάθημα στοχεύει στην σύνδεση ειδικών κεφαλαίων Βιοχημείας με τα ενδιαφέροντα της ομάδας στόχος. Ενδιαφέροντα που αφορούν τη σύνθεση βιομορίων, τις βιοχημικές τους δράσεις καθώς και τον έλεγχο του μεταβολισμού τους. Απώτερος σκοπός είναι, στα πλαίσια της ερευνητικής δουλειάς των υποψηφίων, να υπάρχει η δυνατότητα στη βελτίωση του σχεδιασμού των προς σύνθεση βιο-μορίων. Η βελτίωση αυτή θα πρέπει να αφορά τόσο τον μεταβολισμό τους όσο και τις βιολογικές τους δράσεις.


Στόχοι Μαθήματος

• Ο σχεδιασμός της σύνθεσης βιομορίων σε σχέση με απαιτούμενα βιοχημικά χαρακτηριστικά • Η κατανόηση των βιοχημικών τους δράσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ • ΔΟΜΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ/ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ/ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ/ΛΙΠΙΔΙΩΝ • Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ • ΒΙΟΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ • ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημόκριτος Τσουκάτος
Τμήμα: Τμήμα Χημείας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ