Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ


Ο ευρύς χαρακτήρας των θεματικών της Κοινωνικής ψυχολογίας ανακλά την τοποθέτησή της ανάμεσα στην κοινωνιολογία και κεντρικών προσεγγίσεων της ψυχολογίας. Μέσα στην κοινωνική ψυχολογία υπάρχει ένα συνεχές θεματολογίας που καλύπτει όλο το φάσμα του τετράπτυχου: άτομο, δυάδα, ομάδα, κοινωνία. Αυτό το μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει και να καλύψει θεωρίες και διαδικασίες κυρίως στα δύο πρώτα επίπεδα. Δηλαδή ατομικές και διαπροσωπικές γνωστικές διαδικασίες και την σχέση τους με γενικότερες κοινωνικές δομές και νόρμες.


Στόχοι Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι διττός : αφενός αποσκοπεί στην επέκταση των εισαγωγικών γνώσεων στην επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας και , αφετέρου , στην αρχική εξοικείωση των φοιτητών με επιστημολογικές εξελίξεις στην επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας , κυρίως αυτές που εντάσσονται στην προβληματική του κοινωνικού κονστρουξιονισμού. Το μάθημα είναι διαρθρωμένο σε 3 κύκλους διαλέξεων : 1) Επαναπροσδιορίζοντας την προβληματική των στάσεων στην κοινωνική ψυχολογία , 2) Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων ως κοινωνικο - κονστρουξιονιστική θεωρία, 3) Εισαγωγή στην λογοψυχολογία


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κοινωνική Ψυχολογία Ι


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 2. Στάσεις 3. Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 4. Λογοψυχολογία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Μποσαντζής
Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Ψυχολογία
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ