Η Αρχαιολογία της Ανθρώπινης Εξέλιξης


Το μάθημα επικεντρώνεται στα αρχαιολογικά και, σε μικρότερο βαθμό, ανθρωπολογικά δεδομένα και προβλήματα που αφορούν στην εξέλιξη των ανθρωπιδών, από 6-7 εκατομμύρια χρόνια πριν σήμερα μέχρι την εμφάνιση και εξάπλωση του Homo sapiens τις τελευταίες 200.000 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά στην περίοδο από την εμφάνιση των πρώτων λίθινων εργαλείων στην Αφρική, περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν σήμερα, μέχρι την αρχή της Ανώτερης Παλαιολιθικής, 45 χιλιάδες χρόνια πριν σήμερα.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι είναι η (α) διαπραγμάτευση βασικών εννοιών (π.χ, εξέλιξη, βιολογικό είδος, εργαλείο), (β) η έκθεση των φοιτητών στο ρόλο της τεχνολογίας στην εξέλιξη των ανθρωπιδών (βιολογική και πολιτισμική), (γ) η έκθεση των φοιτητών στην αυστηρή μεθοδολογία που διακρίνει τη σημερινή έρευνα για την εξέλιξη των ανθωπιδών, αλλά και (δ) ο ρόλος των προκαταλήψεων στην ερμηνεία των δεδομένων (π.χ., η αντίληψη ότι οι Νεάντερταλ ήταν πενυματικά καθυστερημένοι σε σχέση με τους Homo sapiens).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

• Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία (ΑΠΡ 501), βλ. • http://users.uoi.gr/gramisar/prosopiko/fotiadis/ERA13_Guide.pdf


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μιχάλης Φωτιάδης
Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ