Εκπαιδευτική Πολιτική Ι : Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και διοίκησης εκπαιδευσης


Στην εισαγωγή εξετάζονται συνοπτικά θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική και τη μεταρρύθμιση, προκειμένου να αναδειχθούν και να γίνουν κατανοητές οι πολυσύνθετες διαστάσεις τους σε σχέση με τις επιχειρούμενες αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους. Στην πρώτη ενότητα γίνεται κριτική ανάλυση της διδασκαλίας και γενικότερα του έργου των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και η σημασία των επιχειρούμενων θεσμικών αλλαγών που συνδέονται με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Στη δεύτερη ενότητα γίνονται οι αναγκαίες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των κυριότερων όρων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα, όπως: επάγγελμα, επαγγελματισμός, επαγγελματοποίηση, αποεπαγγελματοποίηση. Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά η κοινωνιολογική παράδοση της θεωρίας των επαγγελμάτων, προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύγχρονη συζήτηση για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται η σύγχρονη συζήτηση για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τη θεωρία και την έρευνα. Με βάση τη συζήτηση αυτή εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στην προώθηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και την ανασυγκρότηση του συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης. Επίσης, γίνεται κριτική ανάλυση των πολιτικών και των πρακτικών που συνδέονται με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και τη διοίκηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η γνώση των σχετικών με τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ζητημάτων είναι χρήσιμη για τους φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και άλλων Τμημάτων που προετοιμάζονται και επιθυμούν να διδάξουν ή διδάσκουν ήδη στην εκπαίδευση.


Στόχοι Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις αναγκαίες γνώσεις για τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και να κατανοήσουν τα σχετικά ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού στη διεθνή βιβλιογραφία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

• Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικοί • Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία • Επαγγελματικός Προσανατολισμός • Θεωρητική παράδοση της κοινωνιολογίας των επαγγελμάτων • Ο προβληματισμός για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών • Όρια και συνέπειες της πολιτικής για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών • Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Σιάνου
Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ