Ευριπίδου Βάκχαι


Το μάθημα εξετάζει τις δραματικές τεχνικές του Ευριπίδη, το ύφος, τη γλώσσα και τις θεολογικές του απόψεις με βάση τις αρχαίες μαρτυρίες για τον ποιητή. Εξετάζεται αν οι στερεότυπες ερμηνευτικές απόψεις για τον ποιητή και την τέχνη του ισχύουν στην περίπτωση των Βακχών ή ανατρέπονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ενσωματωμένες σκηνοθετικές οδηγίες, στα διονυσιακά στοιχεία και στα μεταφραστικά προβλήματα των διονυσιακών όρων με συστηματική συγκριτική εξέταση διαφόρων μεταφραστικών δειγμάτων. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την προβολή μαγνητοσκοπημένων θεατρικών παραστάσεων του έργου όπου ελέγχεται ο βαθμός πιστότητας στη σκηνική του απόδοση.


Στόχοι Μαθήματος

• Καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας του φοιτητή και μύηση στη μεθοδολογία προσέγγισης των αρχαίων κειμένων με βάση τα λεξιλογικά δεδομένα. • O φοιτητής πρέπει να μπορεί με βάση τη φιλολογική ερμηνεία ενός χωρίου να συγκρίνει διάφορα μεταφραστικά δείγματα και να διατυπώνει με σαφήνεια την άποψή του. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζει τα βασικά ερμηνευτικά προβλήματα του έργου και να είναι ικανός να ασκεί την κριτική του σκέψη στη σύγκριση παράλληλων κειμένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Εισαγωγικά για τον Ευριπίδη και την παράδοση του έργου με χρήση αρχαίων μαρτυριών και παράλληλων κειμένων. Ανάλυση του κειμένου (επισήμανση γραμματικών και συντακτικών δυσκολιών), συγκριτική εξέταση διαφορετικών μεταφράσεων και εξάσκηση της κριτικής ικανότητας των φοιτητών. Ερμηνεία του κειμένου με ιδιαίτερη έμφαση στις ενσωματωμένες σκηνοθετικές οδηγίες και τα ζητήματα της διονυσιακής θρησκείας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Γκαστή
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ