Ανοσολογία


Επισκόπηση του ανοσοποιητικού συστήματος, Αναγνώριση αντιγόνων, Αντιγονοπαρουσίαση, Ωρίμανση των λεμφοκυττάρων, Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων, Ενεργοποίηση των Β λεμφοκυττάρων, Ανοσιακή ανοχή μηχανισμοί και ρόλος, Κυτταροκίνες δράσεις και λειτουργίες, Δραστικοί μηχανισμοί της κυτταρική ανοσίας, Δραστικοί μηχανισμοί χυμικής ανοσίας, Φυσική ανοσία, Ανοσιακοί μηχανισμοί έναντι μικροβίων, Το ανοσοποιητικό σύστημα σε παθολογικές καταστάσεις


Στόχοι Μαθήματος

• Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές λειτουργίες και τους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι διαλέξεις είναι οργανωμένες με τρόπο που ο φοιτητής να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα του γνωστικού πεδίου της ανοσολογίας, χωρίς όμως να «χάνεται» σε ειδικά θέματα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ανοσολογικής έρευνας. Έτσι ο φοιτητής δεν γίνεται απλά αποδέκτης θεωρητικών γνώσεων, αλλά συγχρόνως κοινωνός της επιστημονικής σκέψης, απόρροια της οποίας είναι η πρόοδος της ανοσολογίας


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Κύτταρα και ιστοί του ανοσοποιητικού συστήματος 2. Φυσική ανοσία, φλεγμονή 3. Αντιγόνα, αντισώματα 4. Αντίδραση Ag-Ab, ανασυνδυασμός 5. Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας (MHC) 6. Ο Τ κυτταρικός υποδοχέας (TCR) 7. Ωρίμανση Β και Τ λεμφοκυττάρων 8. Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων 9. Ενεργοποίηση των Β κυττάρων 10. Ανοσολογική ανοχή 11. Κυτταροκίνες 12. Δραστικοί μηχανισμοί κυτταρικής ανοσίας 13. Δραστικοί μηχανισμοί χυμικής ανοσίας 14. Κύτταρα φυσικοί φονείς (ΝΚ) 15. Ασθένειες υπερευαισθησίας 16. Ανοσοανεπάρκειες 17. Καρκίνος και ανοσιακή απάντηση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Θυφρονίτης
Τμήμα: Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βιολογικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ