Βάσεις Δεδομένων


Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης BΔ. Εννοιολογικός σχεδιασμός, το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων. Το σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Η γλώσσα SQL. Θεωρία σχεδιασμού σχεσιακών BΔ: θεωρία εξαρτήσεων, κανονικοποίηση σχήματος. Αποθήκευση δεδομένων. Οργάνωση αρχείων και ευρετήρια (πρωτεύοντα, δευτερεύοντα, Β-δέντρα, Β+-δέντρα, ευρετήρια κατακερματισμού). Εισαγωγή στην επεξεργασία και την βελτιστοποίηση ερωτήσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος είναι διττοί: (1) κατανόηση της λειτουργίας και της δομής ενός σχεσιακού συστήματος βάσεων δεδομένων και (2) ικανότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Τα κύρια επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι: • η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν το σχεδιασμό και μοντελοποίηση μιας βάσης δεδομένων • εκμάθηση δηλωτικών γλωσσών βάσεων δεδομένων (σχεσιακής άλγεβρας, SQL) • εκμάθηση βασικών αρχών, τεχνικών, δομών και αλγορίθμων για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων • η κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων και των επιμέρους συστατικών στοιχείων του • δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων με χρήση σχεσιακών συστημάτων διαχείρισης δεδομένων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 2. Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων και Σχεδιασμός 3. Γλώσσες Ερωτήσεων Βάσεων Δεδομένων 4. Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 5. Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ευαγγελία Πιτουρά
Τμήμα: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ