Αγγλική Ιατρική Ορολογία Ι


Σκοπός του μαθήματος είναι να βελτιώσουν οι συμμετέχοντες τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική Ιατρική ορολογία, αντλώντας ακαδημαϊκά κείμενα από μία ευρεία θεματολογία (π.χ. ιστορία της ιατρικής, ανατομία, παθολογία, ιστολογία, κ.α.). Πέρα από την εξοικείωση με την ειδική ορολογία και τα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού λόγου, έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κατανόηση και συγγραφή τέτοιων κειμένων.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: • να κατανοεί την βασική ορολογία ιατρικών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα (κυρίως ακαδ. συγγραμμάτων & επιστημονικών άρθρων) • να κατανοεί τις γλωσσικές δομές (γραμματικές/συντακτικές) του ιατρικού ακαδημαϊκού λόγου και να αρχίσει να παράγει κείμενα (ή ενότητες αυτών των κειμένων) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες δομές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγική ενότητα: Ένταξη σε ένα νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον 2. Ενότητα 1 – Ιστορία της Ιατρικής 3. Ενότητα 2 – Βασικά μέρη του σώματος – ανατομική στάση/ανατομικά επίπεδα 4. Ενότητα 3 – Κύτταρα/Ιστοί/Όργανα 5. Ενότητα 4 – Ασθένεια (τύποι, μορφές) 6. Ενότητα 5 – Διάγνωση – Θεραπεία 7. Ενότητα 6 – Φάρμακα 8. Ενότητα 7 – Καρδιαγγειακό σύστημα 9. Ενότητα 8 – Ανοσοποιητικό σύστημα 10. Ενότητα 9 – Αναπνευστικό σύστημα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Θεοδώρα Τσελίγκα-Γκαζιάνη
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ