Βιοχημεία ΙΙ


Μεταβολισμός, βασικές θεωρήσεις του μεταβολισμού, αρχές ορμονικής ρύθμισης, μεταγωγή σήματος, γλυκόλυση-γλυκονεογένεση, δρόμος φωσφορικών πεντοζών, κύκλος του κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, μεταβολισμός του γλυκογόνου, μεταβολισμός λιπαρών οξέων, αποικοδόμηση πρωτεϊνών και αμινοξέων, βιοσύνθεση λιπιδίων, βιοσύνθεση αμινοξέων, μεταβολισμός νουκλεοτιδίων, ολοκλήρωση του μεταβολισμού.


Στόχοι Μαθήματος

• Εξοικείωση των φοιτητών με τους μοριακούς μηχανισμούς που αποτελούν τη βάση της ζωής και κάνουν δυνατή την κατανόηση της εμφάνισης, της εξέλιξης και των επιπτώσεων των παθολογικών καταστάσεων, υποβοηθώντας επιπλέον στην καλύτερη διάγνωση και θεραπεία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στον μεταβολισμό • Μεταβολισμός υδατανθράκων, Μεταβολισμός ενέργειας • Μεταβολισμός λιπαρών οξέων • Μεταβολισμός νουκλεοτιδίων και αμινοξέων • Μεταγωγή σήματος • Ολοκλήρωση του μεταβολισμού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευστάθιος Φριλίγγος, Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Δημήτριος Γαλάρης, Αριστοτέλης Αστρεινίδης, Θεόδωρος Φώτσης
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ