Βιοχημεία Ι


Οργάνωση της ζωής σε επάλληλα επίπεδα, Η φυσική επιλογή στο οργανισμικό και το μοριακό επίπεδο, Αβιοτική προέλευση της ζωής, Μοριακή εξέλιξη, Μοριακός σχεδιασμός της ζωής- Φυσικοχημική βάση, Δομή πρωτεϊνών, Συμπαγείς και ινώδεις πρωτεΐνες-Κολλαγόνο-Ελαστίνη-Κερατίνες, Αναδίπλωση πρωτεϊνών-Λανθασμένη αναδίπλωση και παθογένεια, Δομή και τοπολογία νουκλεϊνικών οξέων, Μέθοδοι μελέτης και απομόνωσης πρωτεϊνών, Μέθοδοι μελέτης και απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων, Αρχές Βιοπληροφορικής-Φυλογενετικά δένδρα, Σχέσεις δομής λειτουργίας πρωτεϊνών: Το παράδειγμα της αιμοσφαιρίνης, Ενζυμα: Βασικές αρχές και κινητική, Ενζυμα: Καταλυτικές και ρυθμιστικές στρατηγικές, Ακολουθίες ενζυμικών αντιδράσεων: Πήξη του αίματος, Λιπίδια και βιολογικές μεμβράνες, Πρωτεογλυκάνες και μεμβρανικοί πολυσακχαρίτες, Διάβαση μέσω μεμβρανών-μεταφορικά συστήματα, Αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA, Βασική μεταγραφική μηχανή, Σύνθεση και ωρίμανση του RNA - Γενετικός κώδικας.


Στόχοι Μαθήματος

• Εξοικείωση των φοιτητών με τους μοριακούς μηχανισμούς που αποτελούν τη βάση της ζωής και κάνουν δυνατή την κατανόηση της εμφάνισης, της εξέλιξης και των επιπτώσεων των παθολογικών καταστάσεων, υποβοηθώντας επιπλέον στην καλύτερη διάγνωση και θεραπεία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Οργάνωση της ζωής σε επάλληλα επίπεδα 2. Η φυσική επιλογή στο οργανισμικό και το μοριακό επίπεδο 3. Αβιοτική προέλευση της ζωής 4. Μοριακή εξέλιξη 5. Μοριακός σχεδιασμός της ζωής- Φυσικοχημική βάση 6. Δομή πρωτεϊνών 7. Συμπαγείς και ινώδεις πρωτεΐνες-Κολλαγόνο-Ελαστίνη-Κερατίνες 8. Αναδίπλωση πρωτεϊνών-Λανθασμένη αναδίπλωση και παθογένεια 9. Δομή και τοπολογία νουκλεϊνικών οξέων 10. Μέθοδοι μελέτης και απομόνωσης πρωτεϊνών 11. Μέθοδοι μελέτης και απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων 12. Αρχές Βιοπληροφορικής-Φυλογενετικά δένδρα 13. Σχέσεις δομής λειτουργίας πρωτεϊνών: Το παράδειγμα της αιμοσφαιρίνης 14. Ενζυμα: Βασικές αρχές και κινητική 15. Ενζυμα: Καταλυτικές και ρυθμιστικές στρατηγικές 16. Ακολουθίες ενζυμικών αντιδράσεων: Πήξη του αίματος 17. Λιπίδια και βιολογικές μεμβράνες 18. Πρωτεογλυκάνες και μεμβρανικοί πολυσακχαρίτες 19. Διάβαση μέσω μεμβρανών-μεταφορικά συστήματα 20. Αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA 21. Βασική μεταγραφική μηχανή 22. Σύνθεση και ωρίμανση του RNA- Γενετικός κώδικας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Γαλάρης, Αναστασία Πολίτου, Σάββας Χριστοφορίδης, Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Θεόδωρος Φώτσης
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ