Χημεία


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Γεωμετρία των μορίων - Πρόβλεψη της μοριακής γεωμετρίας. Οξέα – βάσεις. Ωσμωμοριακότητα διαλυμάτων. Βασικές αρχές φωτομετρίας. Χημική θερμοδυναμική. Κινητική χημικών αντιδράσεων. Ιχνοστοιχεία. ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ονοματολογία και ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων. Συσχέτιση δομής και δραστικότητας. Στερεοχημεία. Αλκάνια. Αλκένια. Αλκίνια. Κυκλοαλκάνια. Αλκυλαλογονίδια. Εστέρες ανόργανων οξέων. Αλκοόλες. Αιθέρες. Καρβονυλικές ενώσεις. Καρβοξυλικά οξέα. Υδροξυοξέα και κετονοξέα. Εστέρες καρβοξυλικών οξέων. Αμίνες. Θειόλες. Αρωματικές ενώσεις. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Δομή, στερεοϊσομέρεια και απεικόνιση μονοσακχαριτών. Πολυστροφισμός. Φυσικές και χημικές ιδιότητες μονοσακχαριτών και αντιδράσεις ανίχνευσής τους. Γλυκοζiτες. Δεοξυσάκχαρα. Αμινοσάκχαρα. Δισακχαρίτες. Πολυσακχαρίτες. ΛΙΠΙΔΙΑ: Λιπαρά οξέα. Γλυκερίδια. Φωσφογλυκερίδια. Σφιγγολιπίδια. Στερόλες. Βιταμίνες - D. Χολικά οξέα. Ορμόνες του φύλου. Κορτικοειδή. Τερπένια. Εικοσανοειδή. Φερομόνες. ΑΜΙΝΟΞΕΑ: Δομή αμινοξέων και γενικές ιδιότητες αμινοξέων. Υπολογισμός ισοηλεκτρικού σημείου. Στερεοχημεία αμινοξέων. Χημικές ιδιότητες των αμινοξέων. Διαχωρισμός και ανάλυση αμινοξέων. Πεπτίδια. Πρωτεΐνες. ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ: Δομή Νουκλεοτιδίων. Βιολογικός ρόλος ΑΤΡ και φωσφορικού. Δομή νουκλεϊκών οξέων. Δευτεροταγής δομή του DNA.


Στόχοι Μαθήματος

Βασική γνώση των παρακάτω: • Γενική και αναλυτική Χημεία • Ενώσεις του άνθρακα • Υδατάνθρακες • Λιπίδια • Αμινοξέα • Νουκλεοτίδια


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Γεωμετρία των μορίων - Πρόβλεψη της μοριακής γεωμετρίας. Οξέα – βάσεις. Ωσμωμοριακότητα διαλυμάτων. Βασικές αρχές φωτομετρίας. Χημική θερμοδυναμική. Κινητική χημικών αντιδράσεων. Ιχνοστοιχεία. ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ονοματολογία και ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων. Συσχέτιση δομής και δραστικότητας. Στερεοχημεία. Αλκάνια. Αλκένια. Αλκίνια. Κυκλοαλκάνια. Αλκυλαλογονίδια. Εστέρες ανόργανων οξέων. Αλκοόλες. Αιθέρες. Καρβονυλικές ενώσεις. Καρβοξυλικά οξέα. Υδροξυοξέα και κετονοξέα. Εστέρες καρβοξυλικών οξέων. Αμίνες. Θειόλες. Αρωματικές ενώσεις. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Δομή, στερεοϊσομέρεια και απεικόνιση μονοσακχαριτών. Πολυστροφισμός. Φυσικές και χημικές ιδιότητες μονοσακχαριτών και αντιδράσεις ανίχνευσής τους. Γλυκοζiτες. Δεοξυσάκχαρα. Αμινοσάκχαρα. Δισακχαρίτες. Πολυσακχαρίτες. ΛΙΠΙΔΙΑ: Λιπαρά οξέα. Γλυκερίδια. Φωσφογλυκερίδια. Σφιγγολιπίδια. Στερόλες. Βιταμίνες - D. Χολικά οξέα. Ορμόνες του φύλου. Κορτικοειδή. Τερπένια. Εικοσανοειδή. Φερομόνες. ΑΜΙΝΟΞΕΑ: Δομή αμινοξέων και γενικές ιδιότητες αμινοξέων. Υπολογισμός ισοηλεκτρικού σημείου. Στερεοχημεία αμινοξέων. Χημικές ιδιότητες των αμινοξέων. Διαχωρισμός και ανάλυση αμινοξέων. Πεπτίδια. Πρωτεΐνες. ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ: Δομή Νουκλεοτιδίων. Βιολογικός ρόλος ΑΤΡ και φωσφορικού. Δομή νουκλεϊκών οξέων. Δευτεροταγής δομή του DNA.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Μπαϊρακτάρη
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ