Ενζυμολογία


Εισαγωγή, Δομές φυσικών αμινοξέων, Δομές Πρωτεϊνών, Ονοματολογία Ενζύμων, Προσδιορισμοί ενζ. Δραστικότητας & Ειδικής ενζ. Δραστικότητας, Μέθοδοι απομόνωσης & καθαρισμού ενζύμων, Ενζυμική κινητική, Ενζυμικοί Αντιστ/οί Αναστολείς, Κινητική ακινητοποιημένων ενζύμων, Παραδείγματα Ενζυμικών μηχανισμών, Παράρτημα μεθόδων & αναλύσεων, Βιβλιογραφία, Προτεινόμενα άρθρα & βιβλία.


Στόχοι Μαθήματος

• Γενική γνώση του αντικειμένου της ενζυμολογίας & σημαντικών ενζυμικών τεχνικών & μηχανισμών. • Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευμόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να χειρίζεται βιβλιογραφικά και εργαστηριακά ενζυμικές τεχνικές ανάλυσης, απομόνωσης / καθαρισμού, κινητικής & μηχανισμών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Καλή γνώση της Οργανικής Χημείας.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή, Δομές φυσικών αμινοξέων, Δομές Πρωτεϊνών, Ονοματολογία Ενζύμων, Προσδιορισμοί ενζυμικής Δραστικότητας & Ειδικής ενζυμικής Δραστικότητας, Μέθοδοι απομόνωσης & καθαρισμού ενζύμων, Ενζυμική κινητική, Ενζυμικοί Αντιστ/οί Αναστολείς, Κινητική ακινητοποιημένων ενζύμων, Παραδείγματα Ενζυμικών μηχανισμών, Παράρτημα μεθόδων & αναλύσεων, Βιβλιογραφία, Προτεινόμενα άρθρα & βιβλία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Εμμανουήλ Παπαμιχαήλ
Τμήμα: Τμήμα Χημείας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ