Λατινική Πεζογραφία: Φιλοσοφική Πεζογραφία


Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού μελετάται η Λατινική πεζογραφία και ειδικότερα αναλύονται αντιπροσωπευτικά κείμενα από φιλοσοφικές πραγματείες του Κικέρωνα και του Σενέκα. Πιο αναλυτικά το μάθημα κινείται στους κάτωθι δύο άξονες: A. Εισαγωγή: Εισαγωγικά αναπτύσσονται θέματα όπως οι συνθήκες που ευνόησαν τη διάδοση της Ελληνικής φιλοσοφίας στη Ρώμη, οι σχολές και οι φιλόσοφοι που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση, τα πρώτα φιλοσοφικά συγγράμματα και το De Rerum Natura του Λουκρητίο, η ενασχόληση του Κικέρωνα και του Σενέκα με τη φιλοσοφία και οι φιλοσοφικές τους κατευθύνσεις και, τέλος, οι μετά τον Σενέκα φιλοσοφικοί συγγραφείς. Β. Μελέτη επιλεγμένων κειμένων από τις φιλοσοφικές πραγματείες του Κικέρωνα και του Σενέκα: Αναλύονται αντιπροσωπευτικά κείμενα από τον Κικέρωνα (συγκεκριμένα από τις φιλοσοφικές πραγματείες του De Amicitia 1-5, 13-14, 20, 22-24, 33-34, 44, 62, 79-80, 88, De Senectute 77-81, De Natura Deorum 1-4, 6-9, 61-64 και De Divinatione ΙΙ 4-5) και τον Σενέκα (συγκεκριμένα από τις φιλοσοφικές πραγματείες De Providentia Ι 1, 5-6, De beata vita ΙΙΙ 3 και De brevitate vitae Ι 3-4 και VΙΙ 3-4). Τα κείμενα μελετώνται από άποψη γλώσσας, ενώ, παράλληλα, επιχειρείται η ανίχνευση των ελληνικών πηγών που χρησιμοποιούνται και η οπτική γωνία, από την οποία αναπτύσσονται βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα σε συνάρτηση με τις ρωμαϊκές αντιλήψεις.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη της Λατινικής πεζογραφίας και συγκεκριμένα του φιλοσοφικού έργου του Κικέρωνα και του Σενέκα, μέσω της ανάλυσης επιλεγμένων κειμένων από τις φιλοσοφικές πραγματείες των δύο συγγραφέων. • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει καλή γνώση της κλασικής λατινικής που αποκτούν οι φοιτητές και, παράλληλα, να είναι σε θέση να κατανοούν τα φιλοσοφικά ερωτήματα που αναπτύσσονται στα σχετικά κείμενα και να τα ερμηνεύουν στο πλαίσιο του ευρύτερου φιλοσοφικού και ιστορικού περικειμένου στο οποίο αυτά εντάσσονται.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

A. Εισαγωγή: Εισαγωγικά αναπτύσσονται θέματα όπως οι συνθήκες που ευνόησαν τη διάδοση της Ελληνικής φιλοσοφίας στη Ρώμη, οι σχολές και οι φιλόσοφοι που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση, τα πρώτα φιλοσοφικά συγγράμματα και το De Rerum Natura του Λουκρητίο, η ενασχόληση του Κικέρωνα και του Σενέκα με τη φιλοσοφία και οι φιλοσοφικές τους κατευθύνσεις και, τέλος, οι μετά τον Σενέκα φιλοσοφικοί συγγραφείς. Β. Μελέτη επιλεγμένων κειμένων από τις φιλοσοφικές πραγματείες του Κικέρωνα και του Σενέκα: Αναλύονται αντιπροσωπευτικά κείμενα από τον Κικέρωνα (συγκεκριμένα από τις φιλοσοφικές πραγματείες του De Amicitia 1-5, 13-14, 20, 22-24, 33-34, 44, 62, 79-80, 88, De Senectute 77-81, De Natura Deorum 1-4, 6-9, 61-64 και De Divinatione ΙΙ 4-5) και τον Σενέκα (συγκεκριμένα από τις φιλοσοφικές πραγματείες De Providentia Ι 1, 5-6, De beata vita ΙΙΙ 3 και De brevitate vitae Ι 3-4 και VΙΙ 3-4). Τα κείμενα μελετώνται από άποψη γλώσσας, ενώ, παράλληλα, επιχειρείται η ανίχνευση των ελληνικών πηγών που χρησιμοποιούνται και η οπτική γωνία, από την οποία αναπτύσσονται βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα σε συνάρτηση με τις ρωμαϊκές αντιλήψεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Mαρία Παπαδημητρίου
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ