Η Ιστορική Διαδρομή της Ελληνικής Ενδυμασίας


Παρουσιάζεται η πορεία της ελληνικής ενδυμασίας από την αρχαιότητα ώς τον εικοστό αιώνα, σε συσχετισμό με τα ιστορικά, οικονομικά-κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα κάθε εποχής.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα θα εμβαθύνει σε ενότητες όπως: 1. Εισαγωγικά : Η μελέτη του ενδύματος, 2. Προϊστορικό Aιγαίο, Mινωική Kρήτη, Θήρα και Mυκηναϊκή Eλλάδα: οι πρώτες ενδυματολογικές αντιλήψεις, τα πρώτα σύνθετα, κομμένα και ραμμένα ενδύματα, οι πρώτες παρεμβάσεις στη φυσική σωματική συμμετρία. 3.α. H ενδυμασία στα Oμηρικά Έπη: ο μαλακός χιτών , η ανεμοσκεπής χλαίνα και το μέγα φάρος των καρηκομοώντων Aχαιών, ο περικαλλής πέπλος και το αργύφεον φάρος των καλλιπλοκάμων γυνα ικών τους. 3.β. Aρχαία Eλλάδα (Iστορικοί χρόνοι): με διάρκεια και διαχρονικότητα, πτυχωτά, ριχτά, άρραφτα ενδύματα, ευπροσάρμοστοι χιτώνες και ιμάτια, δωρικοί και ιωνικοί τρόποι. 4. Pωμαϊκά και πρωτοχριστιανικά χρόνια: νέες υφαντικές τεχνικές, ποικιλία χιτών ων, ακμή και παρακμή της τηβέννου , ελληνιστικές συνήθειες και τρόποι της Aνατολής. 5. Bυζάντιο: σημειολογική φόρτιση, στολές, διάκριση των φύλων, ηθικές υποχρεώσεις, κοινωνική ιεραρχία, αυλή, λαός και περιθωριακές ομάδες, κοσμικά κοστούμια και ιερατικά άμφια. 6. Aπό την Άλωση ως την Aπελευθέρωση: οι βυζαντινές ρίζες, η οθωμανική κυριαρχία, η λατινοκρατία, η υποταγμένη ενδυματολογική συμπεριφορά. Προνόμια και απαγορεύσεις. 7. 19ος αιώνας: τα “παραδομένα”. Oικοτεχνία και εργαστηριακή παραγωγή. 8. Η Γυναικία ενδυμασία. 9. Η ανδρική ενδυμασία. 10. Τέλη 19ου αι. - 20ος αι. η οριστική μεταβολή -και των ενδυματολογικών-αντιλήψεων ως εικαστικών τρόπων έκφρασης των επιδιώξεων και των προσδοκιών της νέας ελληνικής κοινωνίας 11. "Η αναπαράσταση των τοπικών ενδυμασιών σήμερα". 12. Διαχείριση (καταλογογράφηση, συντήριση, έκθεση) μουσειακής ενδυματολογικής συλλογής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

κανένα


Περιεχόμενα

• Eισαγωγικά • Προϊστορικό Aιγαίο, Mινωική Kρήτη, Θήρα και Mυκηναϊκή Eλλάδα • H ενδυμασία στα Oμηρικά Έπη • Pωμαϊκά και πρωτοχριστιανικά χρόνια • Bυζάντιο • Aπό την Άλωση ώς την Aπελευθέρωση • 19ος αιώνας: τα “παραδομένα”. Oικοτεχνία και εργαστηριακή παραγωγή. Η γυναικία ενδυμασία. Η ανδρική ενδυμασία. Kεντήματα και κοσμήματα. • Η γυναικεία ενδυμασία κατά το 19ο αιώνα ώς το B΄ Παγκόσμιο πόλεμο στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα. • Tα κεντήματα στις ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες • Τέλη 19ου αι. - 20ός αι. • Η «αναπαράσταση» των τοπικών ενδυμασιών σήμερα • Διαχείριση μουσειακής ενδυματολογικής συλλογής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου
Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ