Υπολογιστές ΙΙ


Προγραμματισμός με τη γλώσσα C++. Μεταβλητές και αριθμητικές παραστάσεις, είσοδος/έξοδος, λήψη αποφάσεων, βρόγχοι επανάληψης, μονοδιάστατοι πίνακες, συναρτήσεις, δομές, τάξεις.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις βασικές αρχές σχεδίασης, υλοποίησης, διόρθωσης και τεκμηρίωσης προγραμμάτων, με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C++.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

υπολογιστές Ι, εισαγωγή στους Η/Υ


Περιεχόμενα

1 - Δομή του προγράμματος 2 - Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, πράξεις 3 - Εντολή if 4 - Εντολές for, while, do-while 5 - Μονοδιάστατοι πίνακες 6 - Συναρτήσεις I 7 - Δείκτες 8 - Συναρτήσεις II 9 - Δομές 10 - Τάξεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Παπαγεωργείου, Ευάγγελος Λοιδωρίκης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ