Χοιροτροφία (Εργαστήριο)


Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει όλες τις μορφές εκτροφής του χοίρου (κλασικής και βιολογικής) με συνδυασμό υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής και αναπαραγωγικής διαχείρισης της εκτροφής, όπως και σύγχρονων συνθηκών ενσταβλισμού και εξοπλισμού. Τέλος, η προληπτική υγιεινή, η διατροφή, η ευζωία, η βιοασφάλεια, οι φιλοπεριβαλλοντικές ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, η προληπτική και ενεργητική υγιεινή και τέλος τα θέματα μεταποίησης, ποιότητας, ασφάλειας των προϊόντων του χοίρου συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγισης της γνώσης της χοιροτροφίας.


Στόχοι Μαθήματος

Γνώση: Εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονων, επιστημονικά διαχειριζόμενων εκτροφών χοίρου κατεύθυνσης κρεοπαραγωγικής και αναπαραγωγικής, με σκοπό την παραγωγή  ασφαλούς και ποιοτικά ανώτερου χοίρειου κρέατος και γεννητόρων υψηλής αναπαραγωγικής αξίας.   Κατανόηση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει όλες τις μορφές εκτροφής του χοίρου (κλασικής και βιολογικής) με συνδυασμό υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής και αναπαραγωγικής διαχείρισης της εκτροφής, όπως και σύγχρονων συνθηκών ενσταβλισμού, εξοπλισμού. Τέλος, η προληπτική υγιεινή, η διατροφή, η ευζωία, η βιοασφάλεια, οι φιλοπεριβαλλοντικές ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, η προληπτική και ενεργητική υγιεινή και τέλος τα θέματα μεταποίησης, ποιότητας, ασφάλειας των προϊόντων του χοίρου συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγισης της γνώσης της χοιροτροφίας.   -     Εφαρμογή: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τρόπους διαχείρισης της χοιροτροφίας σε σύγχρονα συστήματα παραγωγής.        -     Ανάλυση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την επιστήμη της εκτροφής των χοίρων και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που του παρέχονται με σκοπό την ανάλυση της επίδρασης των διαφορετικών παραγόντων της παραγωγής χοίρων και προϊόντων χοιρείου κρέατος.   -     Σύνθεση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του στην Ανατομία, Γενετική, Φυσιολογία, Αναπαραγωγή και Διατροφή με τους στόχους της χοιροτροφικής παραγωγής και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.     -     Αξιολόγηση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ουσιαστικά την επιστήμη της Χοιροτροφίας, να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές τις τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια, και να προτείνει τυχόν παρεμβάσεις για την περαιτέρω και ενδυνάμωση της χοιροτροφικής παραγωγής στον ευρύτερο τομέα της ζωικής παραγωγής. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων -Γενετική -Διατροφή


Περιεχόμενα

Xωροθέτηση μιας χοιροτροφικής μονάδας, των βασικών κτιριακών υποδομών, της φιλοσοφίας λειτουργίας της και των συστημάτων βιοασφάλειας. Διατροφή, συστήματα τροφοδοσίας, συστήματα εγκαταστάσεων χοιρομητέρων ξηράς περιόδου, σιτηρέσια, φυσιολογία αναπαραγωγής, διαχείριση, ζωοτεχνικές επεμβάσεις ευζωία, φυλές και υβρίδια. Χοιρομητέρα η βάση της αναπαραγωγής. Ενήβωση, τεχνικές επιλογής νεαρών χοιρομητέρων. Διατροφή. Συστήματα εγκατάστασης. Περιβάλλον και αναπαραγωγή. Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις. Προβλήματα αναπαραγωγής. Φυλές και υβρίδια. Αναπαραγωγικές – Κρεοπαραγωγικές φυλές και υβρίδια. Διαχείριση. Διατροφή. Εκτίμηση γενετήσιας ορμής. Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις. Συστήματα ενσταβλισμού απογαλακτισμένων χοιρομητέρων. Διατροφή – flushing. Οιστρικός κύκλος και ορμονική υποβοήθηση. Συμπτώματα εμφάνισης οίστρου. Αιτίες άνοιστρου στη χοιρομητέρα. Μέθοδοι ανίχνευσης οίστρου. Ωοθυλακιορρηξία. Χώρος σπερματοληψίας – εργαστήριο. Προετοιμασία σπερματοληψίας. Συλλογή εκσπερματίσματος. Εκτίμηση μορφολογίας, κινητικότητας, ζωτικότητας. Μεθοδολογία αραίωσης και διατήρησης. Παρασκευή δόσεων. Τεχνικές σπερματέγχυσης. Ορμονική ρύθμιση εγκυμοσύνης. Επιστροφή σε οίστρο. Απώλεια εμβρύου. Αποβολές. Τεχνικές διάγνωσης εγκυμοσύνης. Εμβρυική ανάπτυξη και μέθοδος τοκετοομάδας. Θνησιμότητα εμβρύων. Παρακολούθηση και υποβοήθηση τοκετών. Επιλόχεια συμπεριφορά. Συστήματα ρύθμισης μικροπεριβάλλοντος στο θάλαμο τοκετών. Χαρακτηριστικά θαλάμου τοκετών. Διαχείριση διατροφής χοιρομητέρων και χοιριδίων. Συστήματα απογαλακτισμού. Διαχείριση μικροπεριβάλλοντος. Διατροφική διαχείριση απογαλακτισμένων ζώων. Τεχνολογίες διασφάλισης υγείας. Ελαχιστοποίηση του στρες. Έλεγχος απόδοσης απογαλακτισμένων. Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων. Παραγωγικό σύστημα εκτροφής αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων. Κυριότεροι στόχοι εκτροφής. Ολοκληρωμένα συστήματα διασφάλισης υγείας. Διατροφικές απαιτήσεις αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων. Ζωοτεχνική διαχείριση και ρυθμίσεις. Σταβλισμός αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων σε πολλαπλές εγκαταστάσεις. Ποιοτικά χαρακτηριστικά σφάγιου. Παράγοντες που επηρεάζουν τον Δ.Μ.Τ. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης. Στόχοι θνησιμότητας. Βιοασφάλεια εκτροφής. Συστήματα πρόληψης ασθενειών (απολυμάνσεις, εμβολιασμοί, ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, διατροφή). Θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αιμοληψία. Διερεύνηση τίτλων αντισωμάτων. Εξοπλισμοί χοιροστασίων. Συστήματα τροφοδοσίας. Συστήματα διατροφής (ξηρή, υγρή, pellet). Πρώτες ύλες. Παρασκευή σιτηρεσίων. Προσθετικά ζωοτροφών. Νέες τεχνολογίες στη διατροφή του χοίρου. Ταΐστρες-ποτίστρες-εξαερισμοί. Ποιότητα ζωοτροφών. Μικροβιολογικός έλεγχος. Ψηφιακά αρχεία ελέγχου χοιρομητέρων, διασταυρώσεων, αποδόσεων χοιρομητέρων και κάπρων, θνησιμότητας, ανάπτυξης των χοίρων, βάρους σφαγής και κατανάλωσης τροφής. Κατάρτιση σιτηρεσίων. Προγραμματισμός εργασιών (απογαλακτισμοί, εμβολιασμοί, τεχνητή σπερματέγχυση, ομαδοποίηση οίστρων, μεταφορά ζώων).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Σκούφος, Γεώργιος Μαγκλάρας
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Κτηνιατρική
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ