Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας


Αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος είναι η εξέλιξη και η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών ικανοτήτων για την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής φροντίδας σε ενήλικα άτομα με προβλήματα Ψυχικής Υγείας. Βασιζόμενο στη φιλοσοφία της διαλεκτικής και της ενεργητικής πράξης αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι η ενοποίηση της θεωρίας με την κλινική πράξη που περιλαμβάνει εκτός από την καθέδρα διδασκαλία και την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σχεδιασμό πράξης βασισμένης σε θεωρία.


Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη και κατανόηση των φοιτητών στην Ψυχική Υγεία, έτσι ώστε να διακρίνουν και να ερμηνεύουν τις πολύπλοκες συνδέσεις και διεργασίες της ψυχικής υγείας του ασθενούς για να είναι σε θέση ως επαγγελματίες υγείας να σχεδιάζουν και να επιλέγουν συγκεκριμένες δεξιότητες και διεργασίες στη φροντίδα των ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας στο υπόβαθρο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου υγείας και ειδικότερα: ▪ Στην απόκτηση βασικών γνώσεων των Φοιτητών σχετικών με τα προβλήματα Ψυχικής Υγείας και τους βασικούς σταθμούς της ιστορικής εξέλιξης της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.▪ Στη δυνατότητα των Φοιτητών να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν τις έννοιες φυσιολογική και παθολογική συμπεριφορά, Ψυχική Υγεία και Ψυχική Νόσο.▪ Να εκπαιδευτούν στη Φροϋδική ψυχαναλυτική προσέγγιση ούτως ώστε να κατανοήσουν τους παθολογικούς μηχανισμούς άμυνας του Εγώ και τη διασύνδεσή τους με τα συμπτώματα της ψυχικής νόσου.▪ Να μελετήσουν τις Ψυχολογικές και ψυχιατρικές θεωρίες ούτως ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν τους παράγοντες οι οποίοι μπορεί να καθορίζουν την «επιλογή» του συμπτώματος όσο και των πρόδρομων συνθηκών και των ψυχοβιολογικών μηχανισμών που ενδεχομένως να επηρεάζουν την τρωσιμότητα απέναντι στην ψυχική νόσο.▪ Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες ενός ασθενή με ψυχική νόσο και των μελών της οικογένειάς του, να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές δεξιότητες στην επικοινωνία τους με τον ασθενή και να υιοθετούν μια στάση ενσυναίσθησης απέναντι στον ασθενή και τα μέλη της οικογένειάς του. ▪ Να εντοπίζουν και να ερμηνεύουν ζητήματα «συμμόρφωσης» ασθενών με συμπτώματα ψυχικής νόσου με τη θεραπευτική αγωγή ούτως ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να οργανώνουν πλάνα φροντίδας εστιασμένα στην εκπαίδευση και στην αλλαγή αναπαραστάσεων και στάσεων αυτών των ασθενών, των μελών της οικογένειάς τους αλλά και της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ανήκουν.▪ Να ιχνηλατούν πιθανές προκαταλήψεις και διακρίσεις σε βάρος ασθενών ή των ασθενών με συμπτώματα ψυχοπαθολογίας και ψυχικής νόσου ούτως ώστε να τις προλαμβάνουν και να τις αντιμετωπίζουν και να είναι σε θέση να προωθούν ισότιμη φροντίδα αυτών των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.▪ Να εκπαιδευτούν στις νοσηλευτικές διεργασίες και παρεμβάσεις σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα και τις αρχές μιας θεραπευτικής σχέσης. Να κατανοήσουν οι Φοιτητές τις διαστάσεις της καθώς και στη Νοσηλευτική της θεραπευτικής προσέγγισης σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. στην αγωγή της Κοινότητας και τις συμπληρωματικές δομές περίθαλψης.   Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με την ψυχική υγεία και την ψυχική νόσο, με τη χρήση των απαραίτητων νοσηλευτικών δεξιοτήτων: Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία (μικρές και μεγάλες ομάδες) Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα των συμπτωμάτων της ψυχικής νόσου Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Εισαγωγή στη Νοσηλευτική. Χρονοδιάγραμμα: Κάθε διδακτέα ημέρα θα περιλαμβάνει διδασκαλία στην αίθουσα, ατομικό διάβασμα, ατομικές δραστηριότητες και ευκαιρία να προετοιμάσετε την εργασία σας, αλλά και δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τον διδάσκοντα και τη δυνατότητα ανατροφοδότησης.


Περιεχόμενα

Ενότητα 1: Ιστορική Εξέλιξη της Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Η φάση της ασυλικής περίθαλψης Ενότητα 2: Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και η Ιστορική εξέλιξη της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Ενότητα 3: Παθολογική και Φυσιολογική Συμπεριφορά. Ψυχική Υγεία και Ψυχική Νόσος. Κριτική Θεώρηση. Ενότητα 4: Νευρώσεις και Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις - Α΄Μέρος Ενότητα 5: Νευρώσεις και Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις - Β΄Μέρος Ενότητα 6: Κατάθλιψη: Συναισθηματικά, Σωματικά, Γνωσιακά, Συμπεριφορικά Συμπτώματα Ενότητα 7: Αντιδραστική Κατάθλιψη, Πένθος, Λοχειακή Κατάθλιψη, Σωματική Νόσος, Τρίτη Ηλικία Ενότητα 8: Σχιζοφρενικά σύνδρομα Ενότητα 9: Χρόνια παραληρητικά σύνδρομα, Συγχυτικές καταστάσεις Ενότητα 10: Ψυχιατρικές εκδηλώσεις της γενικής παθολογίας – Α΄ Μέρος Ενότητα 11: Ψυχιατρικές εκδηλώσεις της γενικής παθολογίας – Β΄ Μέρος Ενότητα 12: Εθισμός/εξάρτηση από ουσίες – Α΄ Μέρος Ενότητα 13: Εθισμός/εξάρτηση από ουσίες – Β΄ Μέρος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Μαίρη Γκούβα
Τμήμα: Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Ψυχολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ