Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών


Το μάθημα αφορά μια πρώτη γνωριμία των φοιτητών με απλά θέματα και έννοιες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα μελετώνται τα παρακάτω θέματα: 1. Διδασκαλία της επίπλευσης και της βύθισης των στερεών σωμάτων στο νερό για μαθητές και μαθήτριες της πρώτης σχολικής ηλικίας. 2. Διδασκαλία του κύκλου του νερού στη φύση. 3. Διδακτική προσέγγιση των ιδιοτήτων του αέρα και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 4. Διδακτική προσέγγιση των παραδοσιακών και σύγχρονων τρόπων παραγωγής των αγαθών σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του ανθρώπου. 5. Διδακτική προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών, όπως ο χώρος, ο χρόνος, το αντικείμενο και η αιτιότητα. 6. Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. 7. Μελέτη των ρόλων εκπαιδευτικού και μαθητή κατά τη διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 8. Μελέτη των όρων και των διαδικασιών για συνεργατική μάθηση στο μάθημα της μελέτης του Περιβάλλοντος. 9. Ιστορικές και φιλοσοφικές διαστάσεις ενός θέματος των Φυσικών Επιστημών. 10. Η φύση της επιστήμης 11. H Θεωρία της Δραστηριότητας σε τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες 12. Φως και Αειφορία.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός/στόχοι του μαθήματος • Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η σε βάθος μελέτη θεμάτων των Φυσικών Επιστημών και των τρόπων διδακτικής διαμεσολάβησης για τη μάθησή τους από τους μαθητές της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης Μαθησιακά Αποτελέσματα. • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να επεξεργάζονται ένα θέμα σε βάθος ως εξής: 1. Να μελετούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σκέψη των παιδιών για την κατανόηση των σχετικών εννοιών. 2.Να προτείνουν επί μέρους δραστηριότητες, 3. Να επιλέγουν τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία. 4.Να συγκροτούν ολοκληρωμένες ακολουθίες δραστηριοτήτων ή σχέδια εργασίας / projects για τη διδασκαλία του θέματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα: • ΠΝΕ148: Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο Ι • ΠΝΕ 149: Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο .


Περιεχόμενα

1. Διδασκαλία της επίπλευσης και της βύθισης των στερεών σωμάτων στο νερό για μαθητές και μαθήτριες της πρώτης σχολικής ηλικίας. 2. Διδασκαλία του κύκλου του νερού στη φύση. 3. Διδακτική προσέγγιση των ιδιοτήτων του αέρα και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 4. Διδακτική προσέγγιση των παραδοσιακών και σύγχρονων τρόπων παραγωγής των αγαθών σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του ανθρώπου. 5. Διδακτική προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών, όπως ο χώρος, ο χρόνος, το αντικείμενο και η αιτιότητα. 6. Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. 7. Μελέτη των ρόλων εκπαιδευτικού και μαθητή κατά τη διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 8. Μελέτη των όρων και των διαδικασιών για συνεργατική μάθηση στο μάθημα της μελέτης του Περιβάλλοντος. 9. Ιστορικές και φιλοσοφικές διαστάσεις ενός θέματος των Φυσικών Επιστημών. 10. Η φύση της επιστήμης 11. H Θεωρία της Δραστηριότητας σε τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες 12. Φως και Αειφορία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κατερίνα Πλακίτση
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ