Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι


Το μάθημα σχετίζεται με τις τις νέες τεχνολογίες, την εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου, τη δημιουργία, τη χρήση και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ειδικότερα, -γίνεται εισαγωγή στις έννοιες των νέων τεχνολογιών -μελετάται η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση -παρουσιάζονται εφαρμογές ΝΤ και πολυμέσων στην τάξη (παραδείγματα) -παρουσιάζεται η δομή σχεδίου εργασίας με χρήση νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση -παρουσιάζεται η δημιουργία και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού -παρουσιάζονται άλλα θέματα που προκύπτουν από τη χρήση ΝΤ στην εκπαίδευση.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα πρέπει: - να έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες - ΤΠΕ - να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου - να δημιουργούν και να αναπτύσουν εκπαιδευτικές εφαρμογές με ΤΠΕ για το νηπιαγωγείο - να χρησιμοποιούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό - να σχεδιάζουν και διαχειρίζονται μαθησιακές δραστηριότητες με χρήση ΤΠΕ - να παρουσιάζουν έρευνες στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ - να είναι ενημερωμένοι για τα πνευματικά δικαιώματα και την προαγωγή της χρήσης νέων τεχνολογιών στην τάξη - να χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ -ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΤ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) -ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ν.Τ. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Τζένη Παγγέ
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ