Προγραμματισμός II (C)


Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προγραμματισμού. Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C εξηγεί έννοιες όπως τα στάδια μεταγλώττισης, η διαχείριση της μνήμης και του συστήματος διαχείρισης αρχείων καθώς και η υλοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων με σκοπό τη μοντελοποίηση σύνθετων προβλημάτων. Το μάθημα διαιρείται σε δύο τμήματα: θεωρία και εργαστήριο. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και την υλοποίηση εργασιών εκτός από την εξέταση.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις προχωρημένες έννοιες της γλώσσας C και την εφαρμογή τους στο δομημένο προγραμματισμό. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τους δείκτες, τις συναρτήσεις επεξεργασίας συμβολοσειρών και εισόδου/εξόδου, σύνθετες δομές δεδομένων και θα πειραματιστούν σε διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Προχωρημένα θέματα στη γλώσσα C, δείκτες, σύνθετοι τύποι δεδομένων, χειρισμός αρχείων, ο προ-επεξεργαστής της C, εισαγωγή στις δομές δεδομένων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Διασύνδεσης (APIs), αλγόριθμοι ταξινόμησης, χειρισμός συμβάντων. Εργαστήριο Γλώσσας C.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Τσερπές
Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ