Οπτικές Επικοινωνίες


Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Επικοινωνιών. Η οπτική ίνα ως μέσο διάδοσης. Είδη οπτικών ινών. Γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές ίνες. Τεχνολογίες οπτικών πομπών (LASER/LED), οπτικών ενισχυτών (EDFA/SOA/Raman), οπτικά φίλτρα (τύπου Bragg, AWG, λεπτών στρωμάτων κτλ), φωτοδέκτες (PIN/χιονοστιβάδας). Τεχνικές αντιστάθμισης διασποράς και μη γραμμικότητας. Σχεδίαση Οπτικών Ζεύξεων. Ολοκληρωμένα Αμιγώς Οπτικά Κυκλώματα. Πολυπλεξία Μήκους Κύματος (WDM) και σχήματα διαμόρφωσης. Δρομολόγηση και πολλαπλή προσπέλαση στα δίκτυα WDM. Οπτική πολυπλεξία CDMA. Μητροπολιτικά οπτικά και οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Οπτικές Επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και αμιγώς οπτικές αρτηρίες (optical buses).


Στόχοι Μαθήματος

Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των οπτικών επικοινωνιών. Να προσφέρει μία συνεκτική παρουσίαση των δομικών στοιχείων των οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Να παρουσιάσει τις βασικές αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων στο δίκτυο κορμού και πρόσβασης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Διάδοση Τηλ. Σημάτων


Περιεχόμενα

Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Επικοινωνιών. Η οπτική ίνα ως μέσο διάδοσης. Είδη οπτικών ινών. Γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές ίνες. Τεχνολογίες οπτικών πομπών (LASER/LED), οπτικών ενισχυτών (EDFA/SOA/Raman), οπτικά φίλτρα (τύπου Bragg, AWG, λεπτών στρωμάτων κτλ), φωτοδέκτες (PIN/χιονοστιβάδας). Τεχνικές αντιστάθμισης διασποράς και μη γραμμικότητας. Σχεδίαση Οπτικών Ζεύξεων. Ολοκληρωμένα Αμιγώς Οπτικά Κυκλώματα. Πολυπλεξία Μήκους Κύματος (WDM) και σχήματα διαμόρφωσης. Δρομολόγηση και πολλαπλή προσπέλαση στα δίκτυα WDM. Οπτική πολυπλεξία CDMA. Μητροπολιτικά οπτικά και οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Οπτικές Επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και αμιγώς οπτικές αρτηρίες (optical buses).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Θωμάς Καμαλάκης
Τμήμα: Πληροφορική & Τηλεματική
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ