Ανάλυση Συστημάτων και Τεχνολογία Λογισμικού - Νικολαϊδου


Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού (Μοντέλο Καταρράκτη, Σπειροειδές, Ορθολογική ενοποιημένη Διαδικασία κλπ.). Απαιτήσεις Λογισμικού (Χρήστη και Συστήματος). Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις. Ανακάλυψη απαιτήσεων (Συνεντεύξεις, Σενάρια, Οπτικές, Χρηστικές Περιπτώσεις). Σχεδίαση Λογισμικού και Συστημάτων. Μοντέλα Συμπεριφοράς (Μοντέλα Ροής Δεδομένων, Μοντέλα Μηχανής Καταστάσεων). Μοντέλα Αντικειμένων, Δομημένες Μέθοδοι. Συστήματα κρίσιμης ασφαλούς λειτουργίας. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση. Υλοποίηση Λογισμικού. Δομημένη αρχιτεκτονική. Αυτοματοποιημένη παραγωγή κώδικα. Συντήρηση εφαρμογών. Εργαλεία CASE. Σχεδιασμός Έργου (Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός Έργου). Ραβδογράμματα και Δίκτυα Δραστηριοτήτων. Ολοκληρωμένες μεθοδολογίες τεχνολογίας λογισμικού. Η γλώσσα UML. RUP και αντίστοιχα εργαλεία. Κρίσιμα Συστήματα - Προδιαγραφή Κρίσιμων Συστημάτων (Φερεγγυότητα και Αξιοπιστία).


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι του Μαθήματος: Η κατανόηση μεθοδολογιών και εργαλείων απαραίτητα για την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού. Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων για την καταγραφή απαιτήσεων και προδιαγραφών λογισμικού και συστημάτων. Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τη σχεδίαση συστημάτων και λογισμικού και η αυτοματοποιημένη παραγωγή κώδικα. Η εξοικίωση με τη χρήση της μεθοδολογίας RUP και γλώσσας UML και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης (UML).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΟΧΙ


Περιεχόμενα

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις που σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα: - Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού (Μοντέλο Καταρράκτη, Σπειροειδές, Ορθολογική ενοποιημένη Διαδικασία κλπ.). - Απαιτήσεις Λογισμικού (Χρήστη και Συστήματος). Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις. Ανακάλυψη απαιτήσεων (Συνεντεύξεις, Σενάρια, Οπτικές, Χρηστικές Περιπτώσεις). - Σχεδίαση Λογισμικού και Συστημάτων. Μοντέλα Συμπεριφοράς (Μοντέλα Ροής Δεδομένων, Μοντέλα Μηχανής Καταστάσεων). Μοντέλα Αντικειμένων, Δομημένες Μέθοδοι. Συστήματα κρίσιμης ασφαλούς λειτουργίας. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση. - Υλοποίηση Λογισμικού. Δομημένη αρχιτεκτονική. Αυτοματοποιημένη παραγωγή κώδικα. Συντήρηση εφαρμογών. - Εργαλεία CASE. Σχεδιασμός Έργου (Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός Έργου). Ραβδογράμματα και Δίκτυα Δραστηριοτήτων. - Ολοκληρωμένες μεθοδολογίες τεχνολογίας λογισμικού. Η γλώσσα UML. RUP και αντίστοιχα εργαλεία. - Κρίσιμα Συστήματα - Προδιαγραφή Κρίσιμων Συστημάτων (Φερεγγυότητα και Αξιοπιστία). Το εργαστήριο του μαθήματος στοχεύει στη χρήση του περιβάλλοντος JDeveloper της Oracle για την καταγραφή των απαιτήσεων, τη σχεδίαση και την υλοποίηση μια ολοκληρωμένης εφαρμογής χρησιμοποιώντας την RUP, τη γλώσσα UML και τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μάρα Νικολαΐδου
Τμήμα: Πληροφορική & Τηλεματική
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ