Αρχές Μάρκετινγκ


Συνοπτικά θα παρουσιαστούν: ο ορισμός του Μάρκετινγκ και η διαδικασία η καταναλωτική αγορά και η αγοραστική συμπεριφορά ( ανάλυση του περιβάλλοντος Μάρκετινγκ ) σχεδιασμός μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής Μάρκετινγκ και ενός μίγματος Μάρκετινγκ ( η τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος, η ανάπτυξη νέου προϊόντος και στρατηγικές κύκλου ζωής προϊόντος, Δίαυλοι / ΚΑνάλια Μάρκετινγκ ) τέλος, εφαρμογές Μάρκετινγκ στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις γύρω από την βασική φιλοσοφία, θεωρίες και έννοιες του μάρκετινγκ και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες και κριτική σκέψη που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων μάρκετινγκ.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τις παρακάτω έννοιες: ορισμός Μάρκετινγκ και η Διαδικασία Μάρκετινγκ η καταναλωτική αγορά και η αγοραστική συμπεριφορά ( ανάλυση του περιβάλλοντος Μάρκετινγκ ) σχεδιασμός μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής Μάρκετινγκ και ενός μίγματος Μάρκετινγκ ( η τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος, η έρευνα αγοράς και η τοποθέτηση προϊόντοςμ ανάπτυξη νέου προϊόντος και στρατηγικές κύκλου ζωής προϊόντος, δίαυλοι / κανάλια μάρκετινγκ εφαρμογές μάρκετινγκ στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ειρήνη Τριάρχη
Τμήμα: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ