Τηλεπικοινωνίες


Ιστορική Αναδρομή. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετάδοση Πληροφορίας & Τεχνικές. Εύρος ζώνης & φάσμα. Αναλογική και Ψηφιακή Διαμόρφωση. Ψηφιακή Μετάδοση. Μέσα Μετάδοσης Πληροφορίας. Ενσύρματη και Ασύρματη Μετάδοση. Θόρυβος. Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. Σχεδιασμός Δικτύων & Διαστρωματωμένη Αρχιτεκτονική. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου. Πολύπλεξη. Γενικές Αρχές Διαχείρισης Δικτύων. Παραδείγματα Δικτύων (Τηλεφωνικά Δίκτυα, Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, Δορυφορικά Δίκτυα).


Στόχοι Μαθήματος

Οι αντικειμενικοί του στόχοι και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι να: εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών συστημάτων και δικτύων που θα συναντήσουν στα επόμενα εξάμηνα. προσφέρει μία συνεκτική παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης (state-of-the-art) στις τηλεπικοινωνίες με απλούς και κατανοητούς όρους. αποσαφηνίσει την σημασία των διαφόρων δομικών στοιχείων ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος ξεκινώντας από το φυσικό επίπεδο φτάνοντας μέχρι και το επίπεδο εφαρμογής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

OXI


Περιεχόμενα

Ιστορική Αναδρομή. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετάδοση Πληροφορίας & Τεχνικές. Εύρος ζώνης & φάσμα. Αναλογική και Ψηφιακή Διαμόρφωση. Ψηφιακή Μετάδοση. Μέσα Μετάδοσης Πληροφορίας. Ενσύρματη και Ασύρματη Μετάδοση Θόρυβος. Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. Σχεδιασμός Δικτύων & Διαστρωματωμένη Αρχιτεκτονική. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου.  Πολύπλεξη. Γενικές Αρχές Διαχείρισης Δικτύων.  Παραδείγματα Δικτύων (Τηλεφωνικά Δίκτυα, Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, Δίκτυα Δεδομένων). Δορυφορικές επικοινωνίες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Μιχαλακέλης
Τμήμα: Πληροφορική & Τηλεματική
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ