Αγγλική Γλώσσα ΙV


Εξοικείωση με γλωσσικές δομές και έννοιες της Αγγλικής ακαδημαϊκής και επιστημονικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην επιστήμη της Φιλολογίας. Το εκπαιδευτικό υλικό σχετίζεται με θεματικές ενότητες, όπως: ανάλυση λογοτεχν. κειμένων, αρχαία ελληνική τραγωδία, αρχαία ελληνική κωμωδία, ο ρόλος της γυναίκας στην αρχαιότητα, ποίηση, κ.α. Επίσης, οι φοιτητές εξασκούνται στη χρήση γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, όπως: πλάγιος λόγος, εμφαντικές δομές, συγκριτικά επίθετα, προθέσεις, κ.α. καθώς και σε γραπτές δεξιότητες που αφορούν την συγγραφή παραγράφων, περιλήψεων, κλπ.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών ως προς: • την κατανόηση & χρήση της σχετικής ακαδημαϊκής και επιστημονικής Αγγλικής ορολογίας. • την ανάπτυξη γραπτών δεξιοτήτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν ‘τυπικά’ προαπαιτούμενα μαθήματα (οριζόμενα από τον οδηγό σπουδών του Τμήματος). Συνιστάται όμως οι συμμετέχοντες να έχουν επίπεδο Αγγλικών Β2-Γ1 πριν παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα.


Περιεχόμενα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων - Αρχαία ελληνική τραγωδία - Αρχαία ελληνική κωμωδία - Ο ρόλος της γυναίκας στην αρχαιότητα - Ποίηση ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ • Χρόνοι • Πλάγιος λόγος, • Εμφαντικές δομές • Συγκριτικά επίθετα • Προθέσεις, ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ • Συγγραφή παραγράφου • Συγγραφή περιλήψεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Θεοδώρα Τσελίγκα
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ