Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ (Java)


Παρέχει μια εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object oriented programming) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Ο σκοπός του είναι να διδάξει τις βασικές έννοιες και τεχνικές που συνιστούν το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.


Στόχοι Μαθήματος

Η εμβάθυνση των σπουδαστών στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και στη χρήση της γλώσσας JAVA για ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών δίνοντας έμφαση στη σύνδεση με βάσεις δεδομένων, στις δικτυακές εφαρμογές και στις γραφικές διεπαφές. Φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: - Τις βασικές αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού: αφαιρετικοί τύποι δεδομένων, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός - Τα βασικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού με αντικείμενα όπως η Java: κλάσεις και διεπαφές αντικειμένων, εξαιρέσεις μεθόδων και χειρισμός συλλογών αντικειμένων - Πώς από την περιγραφή ενός προβλήματος να καθορίζουν τη λογική για την επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και κατόπιν να είναι σε θέση να την υλοποιούν σε ένα Java πρόγραμμα - Πώς να δοκιμάζουν, τεκμηριώνουν και να προετοιμάζουν ένα επαγγελματικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Java


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΥΠ18 – Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός


Περιεχόμενα

 Περιγραφή:Παρέχει μια εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object oriented programming) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java.Ο σκοπός του είναι να διδάξει τις βασικές έννοιες και τεχνικές που συνιστούν το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Στόχοι:Φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:Τις βασικές αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού: αφαιρετικοί τύποι δεδομένων, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμόςΤα βασικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού με αντικείμενα όπως η Java: κλάσεις και διεπαφές αντικειμένων, εξαιρέσεις μεθόδων και χειρισμός συλλογών αντικειμένωνΠώς από την περιγραφή ενός προβλήματος να καθορίζουν τη λογική για την επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και κατόπιν να είναι σε θέση να την υλοποιούν σε ένα Java πρόγραμμαΠώς να δοκιμάζουν, τεκμηριώνουν και να προετοιμάζουν ένα επαγγελματικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Java   Αντικείμενα και κλάσεις. Χρήση αντικειμένων. Κληρονομικότητα στη Java. Προχωρημένα θέματα. Κληρονομικότητας και δομές γλώσσας. Πακέτα. Χειρισμός εξαίρεσης. Ρεύματα εισόδου/εξόδου. Βασικές τάξεις για τη διαχείριση συλλογών. Ταξινόμηση συλλογών. Εσωτερικές κλάσεις. Εισαγωγή στο γραφικό περιβάλλον. Εισαγωγή στο JDBC. Εισαγωγή στα νήματα διεργασιών. Εισαγωγή στην Java, Δομημένος προγραμματισμός, έλεγχος ροής προγράμματος, τελεστές σύγκρισης λογικοί τελεστές, αντικείμενα και κλάσεις, επιπλέον δομές ελέγχου, σχεδίαση αντικειμένων, αρχικοποίηση και κατασκευαστές, Μέθοδοι, Παράμετροι, Δημιουργία και χρήση μεθόδων, Τοπικές μεταβλητές, αποτελέσματα και τιμές επιστροφής, Υπερφόρτωση και υπέρβαση μεθόδων, τροποποίηση δικαιωμάτων, δικαιώματα και το πεδίο εφαρμογής, Προδιαγραφές κλάσης, στατικά μέλη, κατασκευαστές, συνοψίζοντας, χρήση της κληρονομικότητας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ηρακλής Βαρλάμης
Τμήμα: Πληροφορική & Τηλεματική
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ