Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία – 4


Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται περαιτέρω για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με τις επίκτητες νευρογενείς διαταραχές λόγου-ομιλίας των ενηλίκων, δυσφαγίας και διαταραχές φωνής. Ειδικότερα, έρχονται σε επαφή με θέματα διάγνωσης, διαφοροδιάγνωσης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αποκατάστασης ενηλίκων με διαταραχές αφασίας, δυσφαγίας, προφορικής δυσπραξίας, δυσαρθρίας και δυσφωνίας. Οι φοιτητές καταρτίζονται στην εφαρμογή διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης της αφασίας, της δυσπραξίας, της δυσαρθρίας, της δυσφαγίας και της δυσφωνίας καθώς και στην οργάνωση του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος για κάθε τύπο των παραπάνω διαταραχών επικοινωνίας.


Στόχοι Μαθήματος

Εφαρμόζει ανιχνευτικά ή διαγνωστικά τεστ αξιολόγησης του λόγου και της ομιλίας κυρίως σε ενήλικες. Αξιολογεί όλες τις διαταραχές επικοινωνίας και κατάποσης σε πληθυσμό παιδιών-ενηλίκων. Ιεραρχεί μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους θεραπευτικούς στόχους. Αναπτύσσει και εφαρμόζει το κατάλληλο πρόγραμμα θεραπείας για τον ασθενή. Οργανώνει και δομεί μια θεραπευτική συνεδρία. Ενημερώνει συστηματικά το αρχείο του θεραπευόμενου στο κλινικό πλαίσιο που παρακολουθεί.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Συνοπτική θεώρηση των βασικών ειδών των νευρογενών διαταραχών λόγου/ομιλίας. Ανάλυση και εφαρμογή των διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης των παραπάνω διαταραχών. Παρουσίαση και δημιουργία ενδεικτικών δραστηριοτήτων και στρατηγικών κατάλληλων για το θεραπευτικό πρόγραμμα διαφόρων κλινικών περιστατικών. Παρουσίαση ενδεικτικών κλινικών περιστατικών ενηλίκων και οργάνωση κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος. Παρουσίαση θεραπευτικών μεθόδων αποκατάστασης των συγκεκριμένων διαταραχών. Γενικές αρχές και θεραπευτικοί στόχοι στις παραπάνω διαταραχές. Παρακολούθηση περιστατικών με ποικίλες διαταραχές λόγου και ομιλίας σε κλινικά πλαίσια/σχολεία των Ιωαννίνων ή στην Κλινική του τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ. Εφαρμογή όλων των αρχών, στόχων και στρατηγικών διάγνωσης και θεραπείας σε κλινικά περιστατικά υπό την εποπτεία επαγγελματιών λογοθεραπευτών και καθηγητών του τμήματος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Διονύσιος Ταφιάδης, Κωνσταντίνος Δρόσος
Τμήμα: Λογοθεραπείας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Κλινική Ιατρικη
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ