Οργανωσιακή συμπεριφόρα & Ηγεσία


Τα επίπεδα ανάλυσης της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Ατομικό επίπεδο, επίπεδο ομάδας και επίπεδο συστημάτων οργανισμού. Το άτομο στον οργανισμό περιλαμβάνει τις στάσεις και την εργασιακή ικανοποίηση, τα συναισθήματα και τις διαθέσεις, την προσωπικότητα και τις αξίες και τις έννοιες παρακίνησης. Το επίπεδο ομάδας περιλαμβάνει τις βάσεις της ομαδικής συμπεριφοράς, την κατανόηση των συνεργατικών ομάδων, την ηγεσία, τις συγκρούσεις και τη διαπραγμάτευση. Το επίπεδο συστημάτων οργανισμού έχει ως αντικείμενα τις θεμελειώδεις αρχές της δομής του οργανισμού, την οργανωσιακή κουλτούρα, την οργανωσιακή αλλαγή και τη διαχείριση του άγχους.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:   Κατανοεί και να αναγνωρίζει τους παράγοντες που συνθέτουν και επηρεάζουν την οργανωσιακή συμπεριφορά και το ρόλο της στη διοικητική θεωρία και πρακτική. Γνωρίζει τις βασικές θεωρίες παρακίνησης του ατόμου και πως χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας. Γνωρίζει πως συμπεριφέρεται ένας αποτελεσματικός ηγέτης,πως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε ομάδες,πως διοικούνται και υπό ποιες συνθήκες. Αναγνωρίζει τους τρόπους διαπραγμάτευσης σε διαφορετικές μορφές συγκρούσεων. Αντιλαμβάνεται τους σημαντικούς παράγοντες που συντελούν στις διαδικασίες αλλαγών. Αναγνωρίζει και προσεγγίζει παράγοντες που συνθέτουν την επιχειρησιακή κουλτούρα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν έχει προαπαιτούμενο μάθημα 


Περιεχόμενα

1. Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Έννοια Επιστημονικοί κλάδοι και παράγοντες που την επηρεάζουν 2.Το άτομο στον οργανισμό - Εργασιακή Ικανοποίηση και στάσεις των Εργαζομένων -Μελέτη περίπτωσης 3. Συναισθήματα και Διαθέσεις - Μελέτη περίπτωσης 4. Προσωπικότητα και Αξίες - Μελέτη περίπτωσης5. Θεωρίες Παρακίνησης - Μελέτη περίπτωσης6. Δυναμική των Ομάδων - Βάσεις της ομαδικής συμπεριφοράς - Μελέτη περίπτωσης7. Ηγεσία - Μελέτη περίπτωσης8. Συγκρούσεις και Διαπραγμάτευση - Μελέτη περίπτωσης9. Οργανωσιακή Αλλαγή10. Θεμελειώδεις δομές οργανισμού11. Οργανωσιακή  Κουλτούτρα12. Κατανόηση συνεργατικών μονάδων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Όλγα- Ελένη Αστάρα
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ