Επαγγελματικές μελέτες - Ανάλυση Τιμών έργων πρασίνων


Το παρόν μάθημα αποτελεί προπτυχιακό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου, και αναφέρεται στην ανάλυση και αξιολόγηση των της νομοθεσίας που διέπει τα δημόσια έργα και τις μελέτες των δημόσιων έργων, προσανατολισμένο στα αντικείμενα των Γεωτεχνικών Επιστημών.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα : Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν τη νομοθεσία των δημοσίων έργων και μελετών Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν το γεωτεχνικό αντικείμενο


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Επαγγελματική νομοθεσία δημοσίων έργων, σύνταγμα της Ελλάδας, Εφημερίδας της κυβέρνησης, δημοσίες μελέτες, επάγγελμα γεωπόνου, μελέτες δημοσίων έργων, δημόσια έργα, διαγωνισμοί δημοσίου.    

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γρηγόριος Βάρρας
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ