Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι (Εργαστήριο)


Το παρόν μάθημα αποτελεί το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου. Στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε καλλωπιστικού φυτικού υλικού, τις καλλιεργητικές του φροντίδες και τους εχθρούς και τις ασθένειές του, για την εφαρμογή τους σε αστικά τοπία.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα : Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν τα καλλωπιστικά φυτά Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν τον αστικό χώρο και τους χώρους πρασίνου


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση παρά μόνο το θεωρητικό μέρος του μαθήματος


Περιεχόμενα

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα καλλωπιστικά φυτά και οι θάμνοι. Γίνεται ταξινόμηση τους και διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των φύλλων, των ανθέων και των καρπών τους. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της διαδικασίας ταξινόμησης και ονοματολογίας των φυτών. Έπειτα παρουσιάζονται διάφορα είδη δένδρων και θάμνων με τις ιδιαιτερότητες τους καθώς και οι τρόποι παραγωγής και αναπαραγωγής τους. Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος κατάρτισης φυτολογίου καθώς και είδη αγενούς αναπαραγωγής του κάθε φυτού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γρηγόριος Βάρρας
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ