Μικροβιολογία Τροφίμων


- Παθογόνα βακτήρια, ιοί και πρωτόζωα που μολύνουν τον άνθρωπο μέσω τροφίμων και νερού. - Τρόποι μολύνσεως τροφίμων. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. - Μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται από τη Βιομηχανία Τροφίμων. - Απαρίθμηση μικροβιακού πληθυσμού στα τρόφιμα (εκλεκτικά υποστρώματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανίχνευσης ορισμένων βακτηρίων. - Σχέση Μικροβιολογίας Τροφίμων με την αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης τροφίμων. - Ένζυμα παραγόμενα σε βιομηχανική κλίμακα από μικρόβια. - Τροφικές δηλητηριάσεις και τροφικές λοιμώξεις.


Στόχοι Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις της Μικροβιολογίας Τροφίμων αλλά και την εμπειρία στην εκτέλεση των μικροβιολογικών αναλύσεων στα τρόφιμα και εκτίμηση της ποιότητας τους, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του καταναλωτή.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

- Παθογόνα βακτήρια, ιοί και πρωτόζωα που μολύνουν τον άνθρωπο μέσω τροφίμων και νερού. - Τρόποι μολύνσεως τροφίμων. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. - Μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται από τη Βιομηχανία Τροφίμων. - Απαρίθμηση μικροβιακού πληθυσμού στα τρόφιμα (εκλεκτικά υποστρώματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανίχνευσης ορισμένων βακτηρίων. - Σχέση Μικροβιολογίας Τροφίμων με την αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης τροφίμων. - Ένζυμα παραγόμενα σε βιομηχανική κλίμακα από μικρόβια. - Τροφικές δηλητηριάσεις και τροφικές λοιμώξεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευφημία Ηρειώτου
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ