Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές


Το μάθημα αποτελεί βασικό στην επιστημονική περιοχή της λογοπαθολογίας εστιάζοντας στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, αφορά στη μελέτη διαταραχών που παρουσιάζονται κατά τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με μη επίκτητα προβλήματα. Τα παιδιά αυτά δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη γλωσσική συμπεριφορά για τη χρονολογική τους ηλικία και ποικίλουν σε σχέση με την αιτιολογία, την ένταση και τη διάρκεια. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και τους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης των γλωσσικών προβλημάτων μέσω της λογοθεραπευτικής αγωγής.


Στόχοι Μαθήματος

Να παραθέτει τα χαρακτηριστικά των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών Να διατυπώνει τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του λόγου σε φυσιολογικά παιδιά και να διακρίνει αποκλίσεις από τη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη Να εντοπίζει και να αναλύει τα στοιχεία και τις λειτουργίες της γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία και πραγματολογία) εκτιμώντας τις δυνατότητες και αδυναμίες της γλωσσικής κατάκτησης του παιδιού Να προσδιορίζει και να αξιολογεί τον αντίκτυπο των γλωσσικών δεξιοτήτων στην επικοινωνιακή και εκπαιδευτική επίδοση του παιδιού Να συγκρίνει και αντιπαραβάλλει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας απόκτησης της γλώσσας μεταξύ παιδιών από διάφορα κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα και διαλέκτους Να προσδιορίζει κατάλληλες αποκαταστατικές/θεραπευτικές κατευθύνσεις για την γλωσσική ενίσχυση και διαχείριση των αναπτυξιακών διαταραχές λόγου και ομιλίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή φυσιολογικής εξέλιξης του λόγου και της ομιλίας Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών Μοντέλα επεξεργασίας του λόγου και της ομιλίας Διαταραχές περιεχομένου, μορφής και χρήσης της γλώσσας και αλληλεπιδράσεις αυτών. Αξιολόγηση των διαταραχών λόγου και ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση των διαταραχών του λόγου και της ομιλίας σε: επιβράδυνση στην ανάπτυξη λόγου, την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, στο φάσμα του αυτισμού και στη Νοητική Υστέρηση, Βαρηκοΐα-Κώφωση. Εναλλακτικά προγράμματα επικοινωνίας (PECS, Makaton, κλπ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Τόκη
Τμήμα: Λογοθεραπείας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ