Δομημένος Προγραμματισμός


Bασικές έννοιες συστημάτων λογισμικού. Αρχές δομημένου προγραμματισμού. Μεταγλώττιση και εκτέλεση προγράμματος. Συντακτικό και σημασιολογία. Στοιχειώδεις τύποι δεδομένων. Γλώσσα προγραμματισμού. Εκφράσεις. Διαδικασίες (υποπρογράμματα και συναρτήσεις). Εμβέλεια προσδιοριστών. Πέρασμα παραμέτρων. Πίνακες (Arrays). Αναζήτηση, ταξινόμηση, παρεμβολή, σύζευξη, ενημέρωση αρχείων. Επίπεδα ελέγχου. Εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικός στόχος  είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να μπορεί να υλοποιήσει σε κώδικα οποιοδήποτε αλγόριθμο και να μπορεί να επιλύσει προβλήματα με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.  Αξιοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού C ως μέσο εκπαίδευσης για τις βασικές αρχές του δομημένου προγραμματισμού.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αποκτά γνώσεις για το λεξικό και συντακτικό της C, τη διαδικασία μεταγλώττισης, την βασική δομή ενός προγράμματος, τη χρήση βιβλιοθηκών, τους τύπους δεδομένων, τη χρήση αριθμητικών, λογικών και συγκριτικών τελεστών, τις εντολές και τις δομές κώδικα για τον έλεγχο ροής, τις εντολές και τις δομές κώδικα για την επίτευξη επαναληπτικής εκτέλεσης τμημάτων κώδικα, τις εμφωλυευμένες δομές κώδικα, τον ορισμό πινάκων αριθμών, χαρακτήρων (strings) και την διαχείριση αυτών, τους δείκτες, την δυναμική δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης, τη συγγραφή συναρτήσεων, την επιστρεφόμενη τιμή συνάρτησης, την κλήση συνάρτησης by value και by reference.   Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής  θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:   Να γνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει στον προγραμματιστή ο δομημένος προγραμματισμός Να αναλύει ένα πρόβλημα Να αναγνωρίζει έναν αλγόριθμο για την επίλυση του προβλήματος ή να σχεδιάζει έναν νέο αλγόριθμο Την υλοποίηση του αλγορίθμου με χρήση της γλώσσας C Τον έλεγχο, την αποσφαλμάτωση και την αξιολόγηση της υλοποίησης  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν έχει Προαπαιτούμενο μάθημα 


Περιεχόμενα

Στο πλαίσιο του μαθήματος Δομημένος Προγραμματισμός ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές αρχές του διαδικαστικού προγραμματισμού, αξιοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού C ως μέσο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μαθαίνει το λεξικό και συντακτικό της C, τη διαδικασία μεταγλώττισης, την βασική δομή ενός προγράμματος, τη χρήση βιβλιοθηκών, τους τύπους δεδομένων, τη χρήση αριθμητικών, λογικών και συγκριτικών τελεστών, τις εντολές και τις δομές κώδικα για τον έλεγχο ροής, τις εντολές και τις δομές κώδικα για την επίτευξη επαναληπτικής εκτέλεσης τμημάτων κώδικα, τις εμφωλυευμένες δομές κώδικα, τον ορισμό πινάκων αριθμών, χαρακτήρων (strings) και την διαχείριση αυτών, τους δείκτες, την δυναμική δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης, τη συγγραφή συναρτήσεων, την επιστρεφόμενη τιμή συνάρτησης, την κλήση συνάρτησης by value και by reference. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής  θσ έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:   Να γνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει στον προγραμματιστή ο δομημένος προγραμματισμός Να αναλύει ένα πρόβλημα Να αναγνωρίζει έναν αλγόριθμο για την επίλυση του προβλήματος ή να σχεδιάζει έναν νέο αλγόριθμο Την υλοποίηση του αλγορίθμου με χρήση της γλώσσας C Τον έλεγχο, την αποσφαλμάτωση και την αξιολόγηση της υλοποίησης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αθανάσιος Κακαρούντας
Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ