Οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου


Το μάθημα είναι θεωρητικό και έχει ως σκοπό να παράσχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση της δομής, της οργάνωσης και της λειτουργίας το νηπιαγωγείου.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος αποτελούν:  H παρουσίαση του νηπιαγωγείου στη διαχρο-νική του πορεία.  Η εξέτασή του από διάφορες πλευρές  H απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από τους φοιτητές σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβά-νονται οι εξής βασικές ενότητες: 1. Η Προσχολική Αγωγή ως θεσμός. 2. Διαχρονική εξέλιξη της οργάνωσης και λειτουργίας στην Προσχολική Αγωγή. 3. Το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. 4. Το Νηπιαγωγείο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα. 5. Το Νηπιαγωγείο ως δημόσια υπηρεσία. 6. Το προσωπικό και η στελέχωση στην Προσχολική Αγωγή. 7. Η διεύθυνση και διαχείριση του Νη-πιαγωγείου. 8. Η επικοινωνία και οι δημόσιες σχέ-σεις στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής. 9. Η παιδαγωγική λειτουργία του Νη-πιαγωγείου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Θωμάς Μπάκας
Τμήμα: Παιδαγωγικό, Νηπιαγωγών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ