Ποιοτικός Έλεγχος και Νομοθεσία Τροφίμων


Μελετώνται τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ασφάλειας τροφίμων καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, εξετάζονται θέματα που αφορούν στη νομοθεσία, τους μικροβιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους καθώς και το HACCP (ανάλυση επικινδυνότητας και κρίσιμα σημεία ελέγχου). Τέλος, μελετώνται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, η γεύση, η οσμή, το χρώμα και η ρεολογία των τροφίμων.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις εννοιες ποιότητας, ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας τροφίμων καθώς και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. • Επιπλέον ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί τα διάφορα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

1.Διασφάλισης ποιότητας τροφίμων - Νομοθεσία 2.HACCP (Ανάλυση επικινδυνότητας και κρίσιμα σημεία ελέγχου). 3. Γεύση, οσμή, 4. Χρώμα 5. Ρεολογία τροφίμων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Mαρία Τασιούλα
Τμήμα: Τμήμα Χημείας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ