Διδακτική Πληροφορικής


Σκοπός μαθήματος Να αποκτήσει ο φοιτητής ικανότητα κατανόησης της θεωρίας για τη γνώση και τη μάθηση καθώς και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τους στον χώρο της Πληροφορικής, όπως επίσης και να εφαρμόζει τα παραπάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού


Στόχοι Μαθήματος

 Να αποκτήσει ο φοιτητής ικανότητα κατανόησης της θεωρίας για τη γνώση και τη μάθηση καθώς και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τους στον χώρο της Πληροφορικής. Να αναλύει τις ανάγκες μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας Να γνωρίζει πως να καταρτίσει ένα σχέδιο μαθήματος Να αναλύει τις δυσκολίες κάθε εκπαιδευτικού αντικειμένου Να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους ενίσχυσης του κινήτρου του εκπαιδευόμενου     Σκοπός μαθήματοςΝα αποκτήσει ο φοιτητής ικανότητα κατανόησης της θεωρίας για τη γνώση και τη μάθηση καθώς και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τους στον χώρο της Πληροφορικής, όπως επίσης και να εφαρμόζει τα παραπάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν έχει προαπαιτούμενα μαθήματα


Περιεχόμενα

Η Πληροφορική στο σχολείο. Θεωρίες για τη γνώση και τη μάθηση. Η Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής. Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αθανάσιος Κακαρούντας
Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ