Περιβαλλοντική Τεχνολογία


Τεχνολογίες επεξεργασίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων προς πόσιμο νερό. Τεχνολογίες διαχείρισης υγρών αστικών αποβλή-των. Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων με έμφαση στην εδαφική διάθεση.


Στόχοι Μαθήματος

• Πρώτη επαφή με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες • Να μάθει τη διαφορά μεταξύ αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας • Να γνωρίζει τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν στερεά και υγρά απόβλητα • Να μάθει ότι οικονομικές παράμετροι επηρεάζουν τη μέθοδο επεξεργασίας που θα επιλεγεί • Να γνωρίζει τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού στη βρύση


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

• Περιβαλλοντική Χημεία • ΒΕΕ801 • htts://service.eudoxus.gr/search#a/id:18548776/0


Περιεχόμενα

• Επεξεργασία νερού για παραγωγή πόσιμου νερού o Παραγωγή πόσιμου νερού από υπόγεια νερά o Παραγωγή πόσιμου νερού από επιφανειακά νερά o Απολύμανση νερών • Διαχείριση υγρών αστικών αποβλήτων o Πρωτογενής καθίζηση o Αερόβια επεξεργασία o Αναερόβια επεξεργασία o Τριτογενής επεξεργασία για αφαίρεση N και P • Χημικές μέθοδοι για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων • Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων o Ορισμός των στερεών αποβλήτων o Φυσικές και χημικές ιδιότητες o Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) o Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) o Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων με θερμικές διαδικασίες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Πηλίδης
Τμήμα: Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βιολογικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ