Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ: Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός


Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω: • Κοινωνικός αποκλεισμός : έννοια , σύγχρονη θεωρητική συζήτηση και έρευνα • Από την ανισότητα στη διαφορά • Κοινωνικός αποκλεισμός , ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική πολιτική • Εκπαίδευση , ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη • Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός • Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση • Πολιτικές για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και να προσεγγίσουν, από μια κριτική σκοπιά, τη σχέση του κοινωνικού αποκλεισμού και της εκπαίδευσης .Το μάθημα έχει στόχο να μεταβιβάσει στους φοιτητές ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τον τρέχοντα προβληματισμό για το περιεχόμενο της έννοιας και τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού γενικώς και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Να παρουσιάσει, ακόμη, ορισμένα επίκαιρα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του θεωρητικού προβληματισμού και των εμπειρικών ερευνών, σκοπός των οποίων είναι η ανίχνευση των αιτίων και η μείωση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού , η ενσωμάτωση αυτών που πλήττονται από τον αποκλεισμό και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εκπαιδευτική Πολιτική Ι


Περιεχόμενα

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Σιάνου
Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ