Γενετική Ανθρώπου-Ιατρική Γενετική


• Εφαρμογή των αρχών της γενετικής στην ιατρική πρακτική • Γενετικά νοσήματα • Μελέτη του τρόπου κληρονόμισης νοσήματος σε οικογένεια • Χαρτογράφηση της θέσης γονιδίου στα χρωμοσώματα • Μοριακή γενετική και παθογένεια • Γενετική συμβουλευτική • Γονιδιακή θεραπεία


Στόχοι Μαθήματος

• Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών της Ιατρικής Γενετικής Αναλυτικά: • Με τι ασχολείται η Ιατρική Γενετική-Ταξινόμηση Γενετικών Διαταραχών • Σύμβολα- κατασκευή γενεαλογικού δένδρου. • Χρωμοσώματα- Κυτταρογενετική. Αριθμητικές –δομικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων και πως προκύπτουν. Πως γράφουμε έναν καρυότυπο. Τι σημαίνει η ύπαρξη ανωμαλίας των χρωμοσωμάτων για το άτομο και την οικογένεια. • Μονογονιδιακά νοσήματα. Κλασσικά πρότυπα κληρονόμισης. Εξαιρέσεις και δυσκολίες • Μωσαϊκισμός – χίμαιρα. • Μεθόδοι που εφαρμόζονται για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Δυνατότητες των μεθόδων αυτών και μειονεκτήματα. • Τι είναι και πως γίνεται ο έλεγχος φορέων και πασχόντων και πως η προγεννητική διάγνωση. Τι σημαίνει η ύπαρξη μονογονιδιακού νοσήματος για το άτομο και την οικογένεια. • Δυναμικές μεταλλάξεις- Επιγενετική. Χαρακτηριστικά. Τρόποι διάγνωσης. • Εργαστηριακές μέθοδοι διερεύνησης γενετικών νοσημάτων. • Προγεννητικός έλεγχος. Εργαστηριακός προγεννητικός έλεγχος. Τι χρησιμότητα έχει. Πότε συστήνεται. • Πολυπαραγοντικά νοσήματα. Χαρακτηριστικά της κληρονόμισης αυτής. • Συγγενείς ανωμαλίες. Διάκριση ανάμεσα στις ανωμαλίες που είναι σποραδικές και εκείνες που συνοδεύονται και από άλλα χαρακτηριστικά που συγκροτούν εικόνα συγκεκριμένου υνδρόμου. • Γενικά στοιχεία γενετικής του καρκίνου. Ογκογονίδια –ογκοκατασταλτικά γονίδια. Υπόθεση πολλαπλών πληγμάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Γενεαλογικά δένδρα: σύμβολα και κατασκευή δένδρων. 2. Μονογονιδιακά νοσήματα. Νοσήματα που ακολουθούν αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονόμιση: χαρακτηριστικά, δένδρα. Μικροί πληθυσμοί. Φαινόμενο ιδρυτή. 3. Μονογονιδιακά νοσήματα. Νοσήματα που ακολουθούν αυτοσωματική επικρατούσα κληρονόμιση: χαρακτηριστικά, διεισδυτικότητα, εκφραστικότητα. 4. Μονογονιδιακά νοσήματα. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα: χαρακτηριστικά. Όρος: ημιζυγώτης. Φυλοσύνδετη στο Χ κληρονομικότητα: επικρατούσα, υποτελειπόμενη. Παραδείγματα νοσημάτων. 5. Κυτταρογενετική. Χρωμοσώματα. Αριθμητικές, δομικές ανωμαλίες. Πως περιγράφουμε φυσιολογικό και παθολογικό καρυότυπο. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε αποβολές, νεογνά. Ανευπλοειδίες- μηχανισμός. Διάγνωση Τρισωμίες- σύνδρομα. Μωσαϊκισμός. Χίμαιρα. 6. Συγγενείς ανωμαλίες. Χαρακτηριστικά. Παραδείγματα. 7. Πολυπαραγοντική κληρονομικότητα. 8. Δυναμικές μεταλλάξεις. Φαινόμενο της επίσπευσης(anticipation). 9. Επιγονιδίωμα. Γονιδιωματκή αποτύπωση, μονογονεϊκή δισωμία και κλινική σημασία τους. 10. Προγεννητικός έλεγχος. 11. Βάσεις δεδομένων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρίκα Σύρρου
Τμήμα: Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βιολογικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ