Βιομετρία - Γεωργικός Πειραματισμός


Βασική εισαγωγή στο γεωργικό πειραματισμό. Εισαγωγή στη Στατιστική. Περιγραφική Στατιστική. Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας. Δειγματοληπτικές κατανομές. Μέτρα διασποράς. Εκτιμητική. Στατιστική Συμπερασματολογία. Στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας. Έλεγχοι υποθέσεων. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Επίδειξη χρήσης στατιστικών πακέτων.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις για την σχεδίαση και την πραγματοποίηση ενός πειράματος, καθώς και την στατιστική ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν ως αποτελέσματα από την πραγματοποίηση του πειράματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Εφαρμόζουν κλασσικές στατιστικές μεθόδους για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης και να εξάγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης με τρόπο που να γίνεται κατανοητός από την επιστημονική κοινότητα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις μαθηματικών.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη Στατιστική. Περιγραφική Στατιστική, Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας (Δυωνυμική κατανομή, Κατανομή Poisson, Κανονική κατανομή, Κατανομή t-student), Δειγματοληπτικές κατανομές, Μέτρα διασποράς, Εκτιμητική, Στατιστική Συμπερασματολογία, Έλεγχοι Υποθέσεων, Απλή γραμμική παλινδρόμηση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Γεράσιμος Μελετίου
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ