Μαθησιακές δυσκολίες – διγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον


Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών, της διγλωσσίας και του πολυγλωσσικού περιβάλλοντος αναφοράς τους. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών, τα χαρακτηριστικά και τις θεωρίες που σχετίζονται με αυτές. Επίσης, μέσω του μαθήματος, επιχειρείται η υιοθέτηση από τους φοιτητές μεθόδων ενίσχυσης της αναγνωστικής ικανότητας, αναγνώρισης των λέξεων στον γραπτό λόγο, επεξεργασίας του γραπτού κειμένου και ανάπτυξης σχέσεων ανάγνωσης -γραφής, ανάπτυξης στρατηγικών μελέτης, Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί: - H κατανόηση από τους φοιτητές των μορφών και μέσων αξιολόγησης μέσω διεπιστημονικής ομάδας, της πολλαπλής παρεμβατικής αγωγής στους τομείς της μάθησης, συμπεριφοράς και ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου, - H εξοικείωση των φοιτητών με διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα για παιδιά με δυσλεξία και για δίγλωσσα παιδιά.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών, της διγλωσσίας και του πολυγλωσσικού περιβάλλοντος αναφοράς τους. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών, τα χαρακτηριστικά και τις θεωρίες που σχετίζονται με αυτές. Επίσης, μέσω του μαθήματος, επιχειρείται η υιοθέτηση από τους φοιτητές μεθόδων ενίσχυσης της αναγνωστικής ικανότητας, αναγνώρισης των λέξεων στον γραπτό λόγο, επεξεργασίας του γραπτού κειμένου και ανάπτυξης σχέσεων ανάγνωσης -γραφής, ανάπτυξης στρατηγικών μελέτης, Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί: η κατανόηση από τους φοιτητές των μορφών και μέσων αξιολόγησης μέσω διεπιστημονικής ομάδας, της πολλαπλής παρεμβατικής αγωγής στους τομείς της μάθησης, συμπεριφοράς και ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών με διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα για παιδιά με δυσλεξία και για δίγλωσσα παιδιά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Κατανοήσει το αντικείμενο των μαθησιακών δυσκολιών και των τομέων αναφοράς τους Αποκτήσει ικανότητες ερμηνείας και παρέμβασης στις μαθησιακές διαταραχές Αποκτήσει κριτική σκέψη και δυνατότητα ευελιξίας και ευρηματικότητας ως προς την παρέμβαση σε όλο το εύρος των μαθησιακών διαταραχών Κατανοήσει τους γενετικούς, νευροφυσιολογικούς, ψυχοσυναισθηματικούς και κοινωνικο-πολιτισμικούς μηχανισμούς και των επιδράσεών τους κατά την εκδήλωση και διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών Κατανοήσει τους όρους και τις εννοιολογικές ιδιαιτερότητες του αντικειμένου των Μαθησιακών Δυσκολιών, Διγλωσσίας και Πολυγλωσσικού περιβάλλοντος Εξοικειωθεί με τεχνικές αξιολόγησης και διάγνωσης της συμπτωματολογίας με στόχο τη σκιαγράφηση του σωστού profile των μαθησιακών δυσκολιών Εξοικειωθεί με υλικό αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών και να υιοθετήσει κατάλληλες τεχνικές εφαρμογής τους


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Μαθησιακές δυσκολίες: εισαγωγικη στο μάθημα, στόχοι του μαθήματος, ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διεπιστημονική προσέγγιση μαθησιακών δυσκολιών, αναγκαιότητα της διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών. Χαρακτηριστικά μαθησιακών δυσκολιών, μαθησιακές δυσκολίες και νευροφυσιολογικοί παράγοντες, μαθησιακές δυσκολίες και γενετικοί παράγοντες, μαθησιακές δυσκολίες και ψυχικές διαταραχές Αναγκαιότητα πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης, ηλικιακές περίοδοι αξιολόγησης, χαρακτηριστικά μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία, το περιβάλλον του εφήβου. Το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, κατάλληλες διαδικασίες προετοιμασίας - ενίσχυσης μελέτης, προσεγγίσεις: ο Νόρμαν, δείγματα γραφής παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Δυσλεξία:ορισμός, είδη, θεωρητικές προσεγγίσεις, παρεμβάσεις Άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία Η/Υ : εργαλείο παρέμβασης στις μαθησιακές δυσκολίες- πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα   Δ(υ)ιγλωσσία: ορισμός, θεωρητικές προσεγγίσεις, τα υπέρ και τα κατά 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βικτωρία Ζακοπούλου
Τμήμα: Τμήμα Λογοθεραπείας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ