Αρδεύσεις - Στραγγίσεις έργων πρασίνου


Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου (κήποι, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικά έργα πράσινου όπως φυτεμένα δώματα, κατακόρυφοι κήποι κοκ). Το μάθημα αποσκοπεί στην μετάδοση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με τις σχέσεις νερού και εδάφους / υποστρώματος, τις ανάγκες των φυτών κηποτεχνίας σε νερό, το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση βασικών συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου κάθε τύπου, την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών νερού (νερό βροχής, αλατούχο νερό, γκρίζο νερό, ανακυκλωμένο νερό). Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της σημασίας της αειφορικής διαχείρισης του νερού ως σημαντικού φυσικού πόρου. Το μάθημα ενδεικτικά αποτελείται από ενότητες σχετικές με Κλίμα / καιρό, Υδρολογικό κύκλο, έδαφος, Παρουσίαση πραγματικών έργων άρδευσης & στράγγισης πράσινου, Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης αναγκών φυτών σε νερό, με Μεθόδους κατάρτισης προγράμματος άρδευσης, Στοιχεία υδραυλικής, Άρδευση με καταιονισμό, Σχεδιαστικές αρχές συστημάτων άρδευσης και στράγγισης έργων πράσινου και παρουσίαση Ειδικού λογισμικού για σχεδιασμό και διαχείριση άρδευσης.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα όσο αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου (κήποι, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικά έργα πράσινου όπως φυτεμένα δώματα, κατακόρυφοι κήποι κοκ). Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην μετάδοση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με: α) τις σχέσεις νερού και εδάφους / υποστρώματος, β) τις ανάγκες των φυτών κηποτεχνίας σε νερό, γ) το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση βασικών συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου κάθε τύπου, δ) την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών νερού (νερό βροχής, αλατούχο νερό, γκρίζο νερό, ανακυκλωμένο νερό). Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της αειφορικής διαχείρισης του νερού ως σημαντικού φυσικού πόρου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Αντιληφθεί τις βασικές σχέσεις που διέπουν το συνεχές έδαφος/υπόστρωμα – φυτό – ατμόσφαιρα. Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών σχεδιασμού, κατασκευής, διαχείρισης και επιθεώρησης σύγχρονων συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου. Έχει αντίληψη της σημασίας της αειφορικής αντιμετώπισης του νερού. Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μία μελέτη συστήματος άρδευσης και στράγγισης (ανάλυση παραμέτρων σχεδιασμού, εκτίμηση αναγκών φυτών σε νερό, σχεδιασμό συστήματος, προμέτρηση και προϋπολογισμό υλικών, κατάρτιση προγράμματος άρδευσης)


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δε χρειάζεται προ απαιτούμενη γνώση


Περιεχόμενα

Το μάθημα χωρίζεται σε 13 Ενότητες με συγκεκριμένη θεματολογία, οι οποίες είναι:  Εισαγωγή στις αρδεύσεις – στραγγίσεις. Υδρολογικός κύκλος, Έδαφος. Παρουσίαση μαθήματος, στόχων, τρόπου εξέτασης κλπ. Παρουσίαση προτεινόμενων βιβλίων, πηγών πληροφοριών, βιβλιοθήκης ΤΕΙ (βιβλία, περιοδικά αρδεύσεων), eclass μαθήματος Κλίμα / καιρός, Υδρολογικός κύκλος, έδαφος Παρουσίαση πραγματικών έργων άρδευσης & στράγγισης πράσινου Εισαγωγή στην κατάρτιση μελετών συστημάτων άρδευσης Υπολογισμός αναγκών των φυτών σε νερό Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης αναγκών φυτών σε νερό Εξοικείωση με τη χρήση των μεθόδων Κατάρτιση προγράμματος άρδευσης Μέθοδοι κατάρτισης προγράμματος άρδευσης Παραδείγματα εφαρμογής Ειδικά θέματα υπολογισμού αναγκών φυτών σε νερό και προγραμματισμού αρδεύσεων Η μέθοδος του συντελεστή τοπίου Προγραμματισμός άρδευσης στην περίπτωση υδροπονίας Εκτίμηση ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας Αποτελεσματικότητα άρδευσης Ομοιομορφία άρδευσης Τρόποι εκτίμησης Στοιχεία υδραυλικής Βασικές αρχές υδραυλικής (υδροστατική και υδροδυναμική) Εφαρμογή υδραυλικής στο σχεδιασμό αρδευτικών συστημάτων Παραδείγματα εφαρμογής Υλικά, εξαρτήματα και τοποθέτηση Παρουσίαση υλικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής ενός συστήματος άρδευσης Κατασκευαστικά θέματα συστημάτων Παραδείγματα Άρδευση με καταιονισμό Παρουσίαση συστημάτων τεχνητής βροχής Σχεδιασμός συστημάτων Ειδικά θέματα Παραδείγματα Μικρο-άρδευση Θεωρία μικροάρδευσης Παρουσίαση συστημάτων μικροάρδευσης Ειδικά θέματα Παραδείγματα Αυτοματισμοί (προγραμματιστές, καλώδια, ηλεκτροβάνες, αισθητήρες κλπ) Συστήματα αυτοματισμού Χρήση αυτοματισμών στο πλαίσιο συστημάτων άρδευσης Στραγγίσεις έργων πράσινου Βασικές αρχές στραγγίσεων Εφαρμογή στραγγίσεων στο πλαίσιο συστημάτων στράγγισης έργων πράσινου Παραδείγματα Σχεδιασμός και κοστολόγηση αρδευτικών έργων Σχεδιαστικές αρχές συστημάτων άρδευσης και στράγγισης έργων πράσινου Νομοθεσία σχετικά με το σχεδιασμό έργων πράσινου Ειδικό λογισμικό για σχεδιασμό και διαχείριση άρδευσης Λογισμικό που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό συστημάτων άρδευσης και στράγγισης Λογισμικό που χρησιμοποιείται στη διαχείριση συστημάτων άρδευσης Λογισμικό που χρησιμοποιείται στην αξιοποίηση μετρήσεων παραμέτρων αξιολόγησης διαχείρισης άρδευσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Τσιρογιάννης
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ