ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Θ/ΑΠ


Ως στοχευμένη δραστηριότητα η διαφήμιση αναλύεται από την σκοπιά της Επιστήμης της Επικοινωνίας. Προς τούτο εξηγείται ο ιδιαίτερος ρόλος της στην καλλιέργεια φήμης και αναγνωρισιμότητας για επιχειρήσεις και προϊόντα. Ο διαφημιστικός λόγος και οι γλώσσες του (κείμενο και εικόνα) είναι λόγος επιτηδευμένος, σχεδιασμένος, αλλά όχι ψευδής.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σημαντικές πλευρές της εταιρικής και της προϊόντικής επικοινωνίας (που διεξάγεται στα παραδοσιακά μέσα αλλά και με τις νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες), συνεργάζονται για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού. Ως στοχευμένη δραστηριότητα η διαφήμιση αναλύεται από την σκοπιά της Επιστήμης της Επικοινωνίας. Προς τούτο εξηγείται ο ιδιαίτερος ρόλος της στην καλλιέργεια φήμης και αναγνωρισιμότητας για επιχειρήσεις και προϊόντα. Ο διαφημιστικός λόγος και οι γλώσσες του (κείμενο και εικόνα) είναι λόγος επιτηδευμένος, σχεδιασμένος, αλλά όχι ψευδής.  Τελικός στόχος του μαθήματος να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να διαφημίζουν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν και να εφαρμόζουν το προτεινόμενο μήνυμα μιας διαφήμισης σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (βλέπε Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας), δλδ η εξοικείωση των φοιτητών με το διαφημιστικό δημιουργικό και την παρουσίαση εννοιών που σχετίζονται με την εταιρική και προϊόντική επικοινωνία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Δομή Μαθήματος: Διαλέξεις – Θεωρία – Ασκήσεις - Εργαστήρια 1ο μάθημα – α. Εισαγωγή στη διαφήμιση – το κοντράστ των όρων “διαφήμιση” και “advertere”. Είναι οι πωλήσεις ή η αναγνωρισιμότητα των ζητούμενο των διαφημίσεων; Η διαφορά “έλξης” και “ώθησης” (2 ώρες). β. Η διαφήμιση ως διαδικασία της επικοινωνίας. Μια γρήγορή αναδρομή στην Ελλάδα (2 ώρες).   2ο μάθημα – Διαφήμιση και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ (I.M.C). Η έννοια της φίρμας (εταιρική ταυτότητα) και η έννοια της μάρκας (προϊοντική ταυτότητα). Η οικονομική διάσταση της διαφήμισης και το δίκτυο συνεργασιών που τη συγκροτούν και στην εντάσσουν στην “Πολιτιστική Βιομηχανία” - βλέπε Adorno – (4 ώρες). 3ο μάθημα – Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Μάρκετινγκ: η συνάφεια της διαφήμισης με την επιχειρηματικότητα (2 ώρες). Η διαμόρφωση των διαφημιστικών σκοπών και στόχων (2 ώρες).   4ο μάθημα – Ιεραρχική κλιμάκωση της διαφημιστικής πειθούς – τα υποδείγματα AIDA, DAGMAR, Rossiter & Percy και Hall (4 ώρες). Η έννοια του Ιδέας (concept), η έννοια του Μηνύματος και του Σλόγκαν, το Positioning και η Στρατηγική Επικοινωνίας. 5ο μάθημα - Τα Τμήματα μιας Διαφημιστικής Εταιρείας (Δημιουργικό Τμήμα, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας, Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) – Ο ρόλος του κάθε τμήματος – η μεταξύ τους συνεργασία (briefing) – η διαδικασία ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων – διάλογος (σύνολο 4 ώρες). 6ο μάθημα – Η υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας – Η συνεργασία του copywork με το artwork – ο ρόλος του δημιουργικού υπεύθυνου. Η διαδικασία της επιλογής ως εσωτερική διαδικασία και η διαδικασία της παρουσίασης των προτάσεων στο διαφημιζόμενο πελάτη (2 ώρες). Εργαστήριο με σκοπό την επιλογή δημιουργικού έργου – ανάθεση ρόλων (2 ώρες)*. 7ο μάθημα – Οι γλώσσες της διαφήμισης: Διαφήμιση και Ρητορική (κείμενο), Διαφήμιση και Παραστατική (εικόνα). Παραδείγματα (2 ώρες). Είδη διαφημιστικού κειμένου στο πλαίσιο μιας καταχώρησης. Τίτλος, Επεξηγηματικό Κείμενο, Σλόγκαν. Τονισμοί γραμμάτων - (1 ώρα). Τα είδη της παραστατικής σε μια καταχώρηση: Περιβάλλον εικόνας, Η συσκευασία, Το λογότυπο. Παραδείγματα (1 ώρα). 8ο μάθημα –  Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβολής – επιλογή των μέσων μαζικής επικοινωνίας – OTS και GRPs (2 ώρες). Η λειτουργία της διαφήμισης ανά μέσο μαζικής επικοινωνίας: έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά), αφίσες (μικρές και μεγάλες), ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο (2 ώρες).  9ο μάθημα – Διαφήμιση και Σημειωτική – η ανάλυση του διαφημιστικού έργου μέσα από τα μάτια της σημειολογίας (αναφορά στους Barthes, Eco, Williamson, Durand κ.ά.) – 4 ώρες. 10ο μάθημα – Είδη διαφημίσεων: καταναλωτική διαφήμιση, κοινωνική διαφήμιση, πολιτική διαφήμιση – Παραδείγματα (2 ώρες). Δημιουργία ομάδων εργασίας και ανάθεση εργασιών (2 ώρες). Η μελέτη του ανταγωνισμού ως δημιουργική διαδικασία (2 ώρες). 11ο μάθημα – Παρουσιάσεις εργασιών – Διάλογος (4 ώρες). 12ο μάθημα – Παρουσιάσεις εργασιών – Διάλογος (4 ώρες). 13ο μάθημα –Παρουσιάσεις εργασιών – Διάλογος (4 ώρες).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ανάργυρος Κουμπαρέλης
Τμήμα: Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ