Μεθοδολογία της Έρευνας


Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές επιστημονικής θεώρησης του κόσμου (όπως η επιστήμη ως επιστημονική γνώση του κόσμου η οριοθέτηση των επιστημονικών προτάσεων, η πρακτική χρησιμότητα της επιστήμης, η ταξινόμηση και η ενότητα της επιστήμης), η ανάλυση της δομής και λειτουργίας της επιστημονικής γνώσης, (όπως οι υποθέσεις, οι επιστημονικές θεωρίες, τα επιστημονικά συστήματα, οι έννοιες, η επιστημονική εξήγηση, η επιστημονική πρόγνωση) και τέλος ο σχεδιασμός της επιστημονικής μελέτης και η ανάλυση των δεδομένων.


Στόχοι Μαθήματος

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες των επιστημών υγείας.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Είδη γνώσεων.  Επιστημολογία, Μεθοδολογία & Μέθοδος. Ποιοτική μεθοδολογία-Ερευνητική ερώτηση & Μέθοδος συλλογης δεδομένων. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Δεοντολογία Νοσηλευτικής Έρευνας. Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων. Ανάλυση Δεδομένων σε Ποσοτική Μελέτη. Ποσοτική Μεθοδολογία και Ερευνητική Ερώτηση.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Στέφανος Μαντζούκας
Τμήμα: Νοσηλευτική
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ