Μουσειολογία ΙΙ – Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Για όσους φοιτητές έχουν ήδη παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα της Μουσειολογίας Ι, η Μουσειολογία ΙΙ δίνει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από την εξέταση διαφόρων παραδειγμάτων (πολιτιστικούς οργανισμούς, ιστορικούς χώρους, οικισμούς, τοπία, μουσεία τέχνης, ιστορικά, εθνογραφικά, λαογραφικά και αρχαιολογικά μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό), εξετάζεται η σχέση της πολιτιστικής διαχείρισης με την κοινωνική ταυτότητα, την ετερότητα, τη μνήμη και τις κοινωνικές διεκδικήσεις, ενώ παρέχονται βασικές γνώσεις όσον αφορά το πολιτιστικό μάρκετινγκ και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης μουσείων και ιστορικών χώρων.


Στόχοι Μαθήματος

• Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις έννοιες της πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης. • Να μπορούν οι φοιτητές να συνδέσουν τη μουσειoλογική θεωρία με πρακτικές της διαχείρισης μουσείων, μνημείων, ιστορικών κτηρίων και χώρων πολιτιστικής αναφοράς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Επιθυμητό είναι οι φοιτητές να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα Μουσειολογία Ι.


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Εσθήρ Σολομών
Τμήμα: Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Τέχνες
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ