Υλικός Πολιτισμός


Στο μάθημα μελετάται ο υλικός πολιτισμός της προβιομηχανικής κοινωνίας. Πρόκειται για όψεις της καθημερινότητας που εξελίσσονται με βραδείς ρυθμούς, σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Τα υλικά αντικείμενα, αλλά και οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα μέσα και τις μεθόδους παραγωγής και τους τρόπους αντιμετώπισης βιοτικών αναγκών, συνδέονται άμεσα με τη γεωγραφία, το εμπόριο, τις πολιτισμικές ανταλλαγές, την κοινωνική ζωή και τις κοινωνικές ιεραρχίες. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα υλικά αντικείμενα, πέρα από τη χρηστική τους αξία, λειτουργούν και σε συμβολικό επίπεδο και αντανακλούν κοινωνικές σχέσεις.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή στον υλικό πολιτισμό του προβιομηχανικού κόσμου στην Ελλάδα • Κατοικία στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία • Διατροφή στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Στέφανος Τσιόδουλος
Τμήμα: Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Τέχνες
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ